Nieuw Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) (koop)woonproject voor jongeren in Beltrum.

Een nieuw jaar! En in de bedoeling is om in 2019 te starten met een nieuw Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) (koop)woonproject voor jongeren in Beltrum. Hiermee willen we in februari van start. Doel is om uiterlijk eind 2020 nieuwe woningen te realiseren voor jongeren in Beltrum. Lijkt je dit wat? Lees dan snel verder….

Uit divers onderzoek is gebleken dat er nog veel behoefte is aan extra (koop)woningen voor jongeren in Beltrum. Aan de hand hiervan is gemeente Berkelland akkoord gegaan met het opstarten van een nieuw CPO woonproject voor jongeren in Beltrum. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Samen met de projectgroep Toekomst Wonen in Beltrum en enkele medewerkers van gemeente Berkelland is afgelopen maand gekeken naar potentiële nieuwe locaties voor het ontwikkelen van starterswoningen. Voor de betreffende locaties is onderzoek gedaan naar o.a. archeologie, bodem, cultuurhistorie en milieuaspecten (licht, geluid, hindercirkels). Op basis van dit onderzoek zijn drie meest kansrijke locaties benoemd. Welke locatie nu het eerst ontwikkeld kan worden, kan nog niet vermeld worden. Hierover moet o.a. nog overleg plaats vinden met Provincie Gelderland. We hopen je in februari 2019 hierover meer informatie te kunnen geven. Verwachting nu is dat het nieuwe CPO binnen twee jaar gerealiseerd is.

Heb je interesse om volgend jaar deel te nemen aan een nieuw CPO (koop)woonproject in Beltrum. Mail dit dan voor maandag 21 januari 2019 aan Pascal te Bogt via pascaltebogt@hotmail.com.
Meld daarbij of je alleen of samen met je vriend of vriendin wil deelnemen en in welke prijsklasse je ongeveer een woning kunt financieren.

Bedoeling is om binnenkort een informatieavond te organiseren over dit nieuwe CPO traject. Hierbij zal extra uitleg worden gegeven over het project, locatie, financiering, Wat is een CPO? En de planning van het project.

Heb je nu nog geen interesse, maar over een paar jaar wel? Wees gerust. We blijven de komende jaren met gemeente Berkelland onderzoeken of er woonbehoeften zijn in Beltrum, die in de bestaande woningvoorraad niet op te lossen zijn. Graag horen we dan ook van je waar je tegen die tijd naar op zoek bent en aan welke termijn je ongeveer denkt.

Vragen?
Heb je vragen n.a.v. dit bericht dan kun je hiervoor bellen naar Pascal te Bogt via 06-23 63 90 53.