Beste Leden en andere belangstellenden,

JAARVERGADERING RAAD VAN OVERLEG BELTRUM
12 april 2023 20.00 uur
Locatie: Parochiekerk Beltrum
Agenda:
” Opening
” Notulen ledenvergadering 16 nov 2022 + jaarverslag 2022
” Financiële presentaties
– Kulturhus
– SVB
– RvOB
” Bestuurssamenstelling RvOB
– aftredend en niet herkiesbaar: Carla klein Breteler
– aftredend en herkiesbaar: Roel Beunk en Jozé Ribbers
– nieuw bestuurslid: Stefan Baks
” AED’s in Beltrum
” Stand van zaken Dorpendeal Beltrum
” Gastsprekers: Sarah Kobak en Denny Onel
Sarah en Denny gaan vertellen over hun ervaringen op hun nieuwe woonplek in Beltrum. Hoe ervaren hun het wonen in Beltrum? Sarah zal ook ons meenemen in haar werk als edelsmid, met haar eigen atelier in hartje Beltrum. Bij Sarah Kobak vindt u enkel sieraden die door haar bedacht, ontworpen én gemaakt zijn. Dat leest u goed; Sarah ontwerpt én maakt ieder sieraad zelf. Dus een leuke mogelijkheid om nader kennis te maken met elkaar.
” Rondvraag

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB,
Hermien Roelvink