R.K. Parochie HH. Paulus en Ludger

 

 

 

 

Voor een overzicht van de vieringen in de Parochie HH. Paulus en Ludger, Oost-achterhoek,  (ook Beltrum) klik hier. 

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis
Actueel, Dossiers, Nieuwsberichten voor parochies, Parochiebladenservice, Uitgelicht: Coronavirus1 december 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis

Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Overige regels in verband met corona per 25 september 2021

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,
   thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.


• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden
zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud
blijft gehandhaafd.


• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een
biecht in een goed te ventileren ruimte.

• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd.
Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.


• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers
water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.


• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van
collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een
gift-app.


• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de
openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden
gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt
geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.


• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden
gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van
een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.

De vieringen in Groenlo zijn te volgen via de Kerkradio en zijn in Beltrum te volgen via onze kerkradio. Beltrum valt binnen het zendbereik van Groenlo, dus jullie Kerkradio-abonnees kunnen Groenlo ook beluisteren! De zender heeft een bereik van ca. 8 km en is daarom niet in de hele parochie te beluisteren. De Calixtusbasiliek in Groenlo is te beluisteren op kanaal 25 (frequentie 153.4125).

De vieringen in de  H. Calixtusbasiliek Kerkstraat 8, in Groenlo zijn hier live te volgen via kerkdienst gemist.

De vieringen in Lichtenvoorde zijn te volgen (en achteraf te beluisteren) via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1258-St-Bonifatius-Ludger-kerk 

Verder is er elke dag een viering in Groenlo en in Lichtenvoorde die ook te beluisteren is. 

Hieronder de coronamaatregelen per 1 dec verstuurd door het Pastoale team en parochiebestuur.

Uitbreiding coronamaatregelen per 1 december 2021
Het is inmiddels bekend dat de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 1 december nieuwe maatregelen aangekondigd. Op basis hiervan een overzicht van de maatregelen in onze parochie.
In onze parochie worden tot en met 2 januari na 17.00 uur geen vieringen gehouden.
Dit geldt ook voor Kerstmis.
Het besluit betreft vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Bij andere kerkelijke bijeenkomsten kunt u denken aan bijvoorbeeld bezinningsbijeenkomsten, bestuursvergaderingen en doopvoorbereiding.
Deze activiteiten kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.

Basisregels
De basisregels gelden op het gebied van hygiëne zoals mondkapje, desinfectie van de handen bij binnenkomst, voldoende ventilatie en thuisblijven bij klachten blijven gelden.
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. Dit geldt niet alleen voor kerkgangers, maar ook voor medewerkers bij vieringen. Er zijn ook looproutes in de kerken aangegeven en we vragen u deze te volgen, alsmede de aanwijzingen van toezichthouders.

Zingen
De verplichte anderhalve meter geldt ook voor koorleden. Zij dienen onderling tenminste anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren wanneer zij in een komende viering zullen zingen en in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden de regels voor koorrepetities van de overheid. Voorlopig blijft meezingen nog toegestaan. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wijst erop dat er risico’s blijven kleven aan meezingen. Dat er in kerken mag worden gezongen is een uitzondering op het verbod om te zingen of te schreeuwen in de publieke ruimte. Het CIO blijft de voorzichtige lijn volgen.

Onderzoek naar mogelijke aanpassingen en alternatieven
Advent en Kerstmis worden ook dit jaar door de coronapandemie opnieuw een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Het pastoraal team onderzoekt de komende week de mogelijkheden om zoveel mogelijk Kerstmis overdag te vieren. Dit zal tot een aanpassing van het rooster van vieringen leiden. Binnenkort verschijnt een nieuwe digitale Nieuwsbrief. Voor degenen die niet vaardig zijn op het Internet kan de Nieuwsbrief gemakkelijk worden geprint. Houd ook onze website en Facebookpagina in de gaten.

Gezamenlijke inzet en begrip
De nieuwe maatregelen vragen van het pastoraal team, het bestuur en vrijwilligers opnieuw om extra inzet en uithoudingsvermogen om samen met u zo goed mogelijk Advent en de Kersttijd te vieren. Wij vragen om begrip voor de beslissingen die wij nemen en om uw medewerking.
Pastoraal team en parochiebestuur