R.K. Parochie HH. Paulus en Ludger

 

 

 

 

Voor een overzicht van de vieringen in de Parochie HH. Paulus en Ludger, Oost-achterhoek,  (ook Beltrum) klik hier. 

 

Nieuwe corona regels vanaf 25 september 2021. Bijna alle regels omtrent corona vervallen. Reserveren en registratie niet meer nodig!

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                  Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Overige regels in verband met corona per 25 september 2021

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,
   thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.


• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden
zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud
blijft gehandhaafd.


• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een
biecht in een goed te ventileren ruimte.

• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd.
Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.


• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers
water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.


• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van
collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een
gift-app.


• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de
openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden
gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt
geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.


• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden
gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van
een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.

De vieringen in Groenlo zijn te volgen via de Kerkradio en zijn in Beltrum te volgen via onze kerkradio. Beltrum valt binnen het zendbereik van Groenlo, dus jullie Kerkradio-abonnees kunnen Groenlo ook beluisteren! De zender heeft een bereik van ca. 8 km en is daarom niet in de hele parochie te beluisteren. De Calixtusbasiliek in Groenlo is te beluisteren op kanaal 25 (frequentie 153.4125).

De vieringen in de  H. Calixtusbasiliek Kerkstraat 8, in Groenlo zijn hier live te volgen via kerkdienst gemist.

De vieringen in Lichtenvoorde zijn te volgen (en achteraf te beluisteren) via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1258-St-Bonifatius-Ludger-kerk 

Verder is er elke dag een viering in Groenlo en in Lichtenvoorde die ook te beluisteren is.