Duurzaam Beltrum

HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN DUURZAAM BELTRUM

Duurzaam Beltrum houdt woensdag 3 april een infoavond over het tweede postcoderoosproject. Vanaf 20.00 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom in de kerk. Ruim 50 geïnteresseerden voor circa 550 zonnepanelen hebben zich al aangemeld bij Duurzaam Beltrum.

Op deze avond zal de stand van zaken worden gepresenteerd. Denk hierbij aan de status van de subsidieaanvraag bij de provincie en de beschikbare daken.

Daarnaast zal AGEM iedereen informeren over het overstappen naar AGEM en de uitbetalingssystematiek. Ook de mogelijkheden tot het aanvragen van een duurzaamheidslening bij de gemeente zal worden besproken. De avond zal worden afgesloten met de (voorlopige) inschrijving in het project, zodat de initiatiefnemers de uitvraag kunnen gaan doen
voor de zonnepanelen. Streven is om medio zomer van dit jaar te starten met het leggen van de panelen.

Bron: Berkellland Nieuws

Het bestuur van de nieuwe energiecooperatie in Beltrum bijeen bij de notaris. Van linksaf: Jos Baak, Patrick Ballast, Ronny te Plate, Arjen Heutinck, Sjaak Klein Gunnewiek en Stan Kok alsmede notaris Reurdink. 

Start energieopwekkingssysteem van coöperatie De ZONders

 ‘Na één informatieavond hadden we het benodigde minimum aantal deelnemers’

Door Henri Walterbos    bron: Achterhoeknieuws

BELTRUM – Als er in Beltrum plannen gesmeed worden dan is dat niet impulsief maar goed doordacht en onderbouwd. En geen half werk. De mouwen worden dan opgestroopt. Het resultaat, een grote draagkracht vanuit de eigen Beltrumse gemeenschap. “We zijn gestart en kunnen nu zeggen dat het ons gelukt is,” begint Arjen Heutinck. “Na één informatieavond hadden we het benodigde minimum aantal deelnemers van 50 gezinnen. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Berkelland middels het gratis ter beschikking stellen van het dak van de sporthal en een stuk ondersteuning, zowel op het gebied van kennis als ook een financiële ondersteuning, die onontbeerlijk is voor een project van deze omvang. Daarnaast werd er vol gas gegeven om provinciale subsidie te verkrijgen. Ook dit is gelukt.”

Extra dak
Ondertussen meldden zich echter steeds meer Beltrummers om ook deel te nemen aan het energieproject. In een mum van tijd was de dekking van het dak van de sporthal met zonnepanelen echter al rond. “Om iedereen een kans te geven zijn we op zoek gegaan naar een tweede dak. Hiervoor hebben we onder andere Bouwbedrijf Hoffman gepolst. Daar was men direct enthousiast. Het is een perfecte vorm van samenwerking, waaruit nogmaals blijkt dat lokale initiatieven met MKB-bedrijven goed werkt, geboren vanuit de gedachte dat er een win-win situatie ontstaat. Beltrum doet op deze manier ook iets terug voor de bedrijven in plaats van bij ieder evenement het handje ophouden,” glimlacht Heutinck tevreden. “Maar,” vult Heutinck direct aan, “hiermee zijn we er nog niet. Om het postcoderoosproject goed op te zetten, hebben we een coöperatie opgericht, genaamd Energiecoöperatie de ZONders. Deze bestaat momenteel uit de aangemelde leden voor het postcodeproject. Deze coöperatie heeft een bankrekening nodig en dient goed verzekerd te zijn. En waar kun je dan beter terecht in Beltrum als bij Scharenborg. Ook hier hebben we de win-win formule opgezocht en gevonden. Iedereen blij.”

Officiële opening
De start van het energieopwekkingsysteem, zondag 20 augustus, 15.00 uur, staat dan ook niet alleen in het teken van het realiseren van de zonnedaken maar ook in het teken van deze, volgens Heutinck en vele Beltrummers, unieke samenwerkingsverbanden die Beltrum nodig heeft in verband met de leefbaarheid en een prettig woon-, werk- en leefklimaat in het eigen dorp. Aan de officiële opening van het postcoderoos project ‘De ZONders’ wordt vanzelfsprekend een speciaal tintje gegeven. Iedereen die het project een warm hart toe draagt of geïnteresseerd is, wordt van harte uitgenodigd bij deze heuglijke gebeurtenis aanwezig te zijn. Het is wethoudster Joke Pot, van de gemeente Berkelland, die de openingshandeling zal verrichten.

Deze moet je gezien hebben: de video behorende bij de officiële opening van de zonnedaken bij B.V. Bouwbedrijf Hoffman Beltrum en sporthal de Sonders van vanmiddag!

Bekijk hier de video openings video

ZONDERS BELTRUM VIERT HET SUCCES IN DE ZON

Coöperatie de ZONders uit Beltrum timmert flink aan de weg. Het postcoderoosproject is een succes. Het Beltrumse dak van het in restauratie gespecialiseerde bouwbedrijf Hoffman ligt vol met zonnepanelen. Dat geldt ook voor sporthal de Sonders waaraan de coöperatie haar naam heeft ontleend. Vanaf 7 juli leveren de 852 panelen elektriciteit aan de 56 deelnemers en bouwbedrijf Hoffman.

hechte groep

“De coöperatie is een hechte groep” vertelt Patrick Ballast. “Alle leden van de coöperatie zijn overgestapt op AGEM. Dat betekent een flinke stimulans voor Duurzaam Beltrum want de maatschappelijk bijdrage komt ten goede aan de projecten van Duurzaam Beltrum.”

fraai

“En dat zonnepanelen ook mooi kunnen zijn bewijst volgens mij de locatie Hoffman. Dat ziet er heel fraai uit. We hebben de daken helemaal vol kunnen leggen en dat komt de uitstraling ten goede.

Beltrum

Als die panelen er allemaal liggen kunnen ze nog niet meteen stroom leveren. Het regelen van het systeem, de aansluiting door Alliander en het plaatsen van de meters en het koppelen van een leverancier voor de teruglevering moet allemaal goed op elkaar afgestemd worden. Maar vanaf 7 juli is het zover. Dan levert het project van de ZONders elektriciteit voor de Achterhoek, en de Beltrumse deelnemers in het bijzonder.”

 BELTRUM – De Beltrumse Energiecoöperatie De ZONders U.A. is eind vorige week opgericht. Daarmee komt de uitvoering van twee collectieve zonnedaken op sporthal De Sonders aan de Avesterweg en bij bouwbedrijf Hoffman aan de Meester Nelissenstraat dichtbij.

In totaal hebben zich circa zestig personen aangemeld voor het postcoderoosproject. Zij hebben samen maar liefst 765 zonnepanelen aangeschaft. Beide daken komen als gevolg van deze overweldigende belangstelling vol met zonnepanelen te liggen.

PATRICK BALLAST STAPT OVER OP AGEM

 

Patrick Ballast vond AGEM een sympathiek initiatief. Maar toch duurde het een paar jaar voor hij overstapte.

sympathiek

Ik kende AGEM wel. Toen ze werd opgericht vond ik het een sympathiek idee. Want ook het dorp Beltrum brengt jaarlijks veel geld voor energie naar het buitenland. Het zou toch mooi zijn als dat in de Achterhoek kon blijven.

aanbod

Maar ik ben geen overstapper die elk jaar weer uitzoekt bij welke leverancier ik weer net iets goedkoper uit ben. Als NUON weer voorbijkwam met een interessant aanbod dan ging ik daar op in.

ZONders

Maar als deelnemer van het project de ZONders kwam de overstap ineens dichtbij. Maar zonder deze actie van Duurzaam Beltrum was het er waarschijnlijk ook wel eens van gekomen

Voor de aanleg van zonnepanelen op het dak van de sporthal De Sonders gaat Duurzaam Beltrum samenwerken met nutsbedrijf de AGEM.

In Beltrum moet zoiets altijd op gang komen, maar onze werkgroep denkt dat het gaat lukken
Voor de uitvoering van een collectief zonnedak op de sporthal De Sonders aan de Avesterweg heeft de werkgroep Duurzaam Beltrum een intentieovereenkomst getekend met de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM), de aanjager van de duurzame energieproductie in de Achterhoek. De AGEM gaat nu het project begeleiden. Het maakt een businesscase en verricht een onderzoek naar de koppeling met het elektriciteitsnet.

,,We gaan er vanuit dat de aanleg van het zonnedak begin volgend jaar plaats heeft”, zegt woordvoerder Sjaak Klein Gunnewiek van de werkgroep. ,,Er is gekozen voor de AGEM, omdat dit nutsbedrijf al veel samenwerkt met de gemeente en dus een goede naam bezit in het raadhuis. Voor ons is dat wel belangrijk, omdat we ook nog subsidie moeten aanvragen bij de gemeente. Onder andere voor dit project, maar ook voor andere plannen die we in de toekomst willen uitvoeren.”

Mooi voorbeeld
De Berkellandse politiek kent Duurzaam Beltrum overigens al.,,Als werkgroep verzorgden we eerder een presentatie bij de introcuctie van het gemeentelijke energieneutraalproject dat moet leiden tot minder gebruik van stroom en gas. Meerdere raadsleden reageerden destijds na onze toelichting: ‘Beltrum is een mooi voorbeeld van hoe het moet’. Het doet je toch goed om dat als werkgroep te horen.”

Duurzaam Beltrum is afhankelijk van gemeentelijke subsidie, omdat er voor het uitwerken van alle plannen expertise van buitenaf nodig is. Klein Gunnewiek: ,,We zijn met onze werkgroep begonnen, omdat we bijna allemaal een studie op milieugebied gevolgd hebben. Maar we doen alles in onze vrije tijd. Dan kun je gewoonweg niet zonder hulp van deskundigen. Daarom werken we samen met de AGEM. Het alternatief zou zijn om alles zelf uit te zoeken, maar dat zou wel heel erg veel tijd gaan vergen.”

Duurzaam
Duurzaam Beltrum, een onderdeel van het dorpsorgaan de Raad van Overleg, voerde eerder gesprekken over het initiatief met de gemeente Berkelland (als eigenaresse van de sporthal) en de Sportcentrale VIOS (de federatie die onder meer de sportaccommodaties in het kerkdorp beheert, zoals de sporthal). De gemeente en de sportcentrale hebben inmiddels groen licht gegeven voor de plaatsing van het zonnedak op De Sonders. Bij voldoende interesse kunnen er maximaal 400 zonnepanelen gelegd worden.

De zegsman: ,,We hopen dat we dat aantal van 400 halen. Dat lukt al als er zich vijftig mensen aanmelden die elk tien certificaten kopen. Als er slechts 300 panelen mogelijk zijn, dan wordt het tarief voor deze groene stroom natuurlijk duurder en zijn de uitkeringen ook minder gunstig. Maar daar gaan we vooralsnog niet vanuit. We rekenen erop dat we die 400 binnenslepen, ook al zal dat ongetwijfeld hard werken worden.”

Aparte organisatie
Verantwoordelijk voor het collectieve zonnedak wordt een coöperatie, die nog opgericht moeten worden.,,Dat wordt een aparte organisatie buiten Duurzaam Beltrum om”, meldt Klein Gunnewiek. “We zijn nu aan het bekijken hoe de coöperatie opgezet wordt en wie er zitting in zullen nemen. Maar snel na de vakantieperiode moet alles wel rond zijn, omdat het project dan handen en voeten krijgt.”

Inwoners van (Voor-)Beltrum en het buitengebied krijgen bij dit samenwerkingsverband de gelegenheid certificaten van de zonnepanelen aan te schaffen. De verwachting luidt dat zo’n document 250 tot 300 euro gaat kosten. De initiatiefnemers en de AGEM baseren zich daarbij op eerdere projecten in de Achterhoek. Hoeveel precies betaalt dient te worden voor een certificaat wordt bekendgemaakt tijdens de eerste informatieve avond op woensdag 21 september. Deze inloopbijeenkomst wordt dan vanaf 20.00 uur gehouden bij zaal Dute aan de Meester Nelissenstraat. Vanaf dat moment is het voor de dorpsbewoners mogelijk om zich als deelnemer aan het project aan te melden. Klein Gunnewiek:,,In Beltrum moet zoiets altijd even op gang komen, maar we hebben als werkgroep de indruk dat het wel gaat lukken.”

Terugverdienen
Wie een certificaat afneemt, die ontvangt over een periode van vijftien jaar een belastingvoordeel van ruim 12 cent per kilowattuur van de door zijn of haar zonnepaneel opgewekte elektriciteit. Dit wordt verrekend op de eigen energierekening. Prognoses wijzen uit dat de investering in een zonnepaneel binnen ongeveer acht jaar terug te verdienen is.

Er zijn volgens de werkgroep meerdere redenen waarom inwoners van Beltrum kunnen meedoen aan het project voor het collectieve zonnedak op de sporthal. Zo zijn er dorpelingen die graag zonne-energie willen, maar tegelijkertijd weten dat het dak van hun eigen huis of bedrijf daarvoor niet geschikt is. Het kan ook zo zijn dat iemand de investering in zonnepanelen op de eigen woning of onderneming te hoog vindt uitpakken. Deze doelgroep hoeft voor het sporthalproject veel minder geld uit te geven. Het is immers al mogelijk om deel te nemen door 250 à 300 euro bij te dragen.

Zonnedak
Het collectieve zonnedak biedt verder de kans om spaargeld te investeren in een duurzaam project met een goed rendement, dat sowieso vele malen hoger is dan wat er aan rente binnenkomt op de spaarrekening. Verder is er een categorie dorpsbewoners die op deze manier wil meehelpen aan het ontwikkelen van duurzame projecten in Beltrum.

Duurzaam Beltrum heeft een eigen website. https://duurzaambeltrum.nl/

0627

Bekijk hier de eerste uitgave van ’t Groene Belletje

 

Agem Achterhoekse Energie Maatschappij klik hier om naar de website te gaan.

Ook voor levering van duurzame energie gas en elektriciteit (uit de Achterhoek)

MISSIE / VISIE

AGEM werkt aan een energieneutrale Achterhoek. Dat betekent dat we evenveel stroom en warmte willen produceren in de regio als we verbruiken, met onze woningen, gebouwen, industrieën en dergelijke. We nemen als regio verantwoordelijkheid voor onze eigen energiebehoefte.

We stimuleren daarmee de lokale economie, kunnen zelf bepalen hoe we investeren in toekomstige energieproductie en plukken er ook de vruchten van. We organiseren het als Achterhoek met elkaar, er ontstaat daardoor een band tussen aanbieder en afnemer. We houden het persoonlijk en dichtbij.

We worden zo minder afhankelijk van grote buitenlandse spelers zoals Nuon/Vattenfall (Zweden), de olie uit het Midden-Oosten of het gas uit Rusland. De fossiele energiebronnen zitten namelijk maar in een beperkt aantal landen in de grond. Wij zijn daardoor afhankelijk van de plaatselijke politieke situatie en het vervoer over grote afstand. Bovendien brengt het verbranden van fossiele brandstoffen CO2 in de atmosfeer waardoor de aarde opwarmt.

We willen een gezonde leefomgeving voor nu en voor later, zowel lokaal als in de rest van de wereld. De energie die we verbruiken moeten we daarvoor op een duurzame manier opwekken. Dat doen we met wind, zon en biomassa. Niet met waterkrachtcertificaten uit Scandinavië en niet met de bijstook van hout in kolencentrales. Wel vergt dit in eerste instantie vaak grotere investeringen dan het verstoken van fossiele brandstoffen. Deze investeringen worden daarna ruimschoots terugverdiend omdat de jaarlijkse kosten en de milieubelasting juist erg laag zijn.

Als leverancier van energie zorgt AGEM er voor dat de lokaal opgewekte energie bij de Achterhoekers en de Achterhoekse organisaties en bedrijven terecht komt. In combinatie met de energielevering kunnen ook extra diensten worden aangeboden zoals het afbetalen van isolatie via de energierekening, zodat meer mensen energie kunnen gaan besparen. Op langere termijn is het belangrijkste doel dat er lokaal veel groene energie wordt opgewekt, dus AGEM zal de ontwikkeling daarvan actief stimuleren.

WIE ZIJN AGEM

AGEM werkt aan een energieneutrale Achterhoek. Dat betekent dat we evenveel stroom en warmte willen produceren in de regio als we verbruiken, met onze woningen, gebouwen, industrieën en dergelijke. We nemen als regio verantwoordelijkheid voor onze eigen energiebehoefte.

We stimuleren daarmee de lokale economie, kunnen zelf bepalen hoe we investeren in toekomstige energieproductie en plukken er ook de vruchten van. We organiseren het als Achterhoek met elkaar, er ontstaat daardoor een band tussen aanbieder en afnemer. We houden het persoonlijk en dichtbij.

De Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. heeft de acht gemeenten uit de Regio Achterhoek als leden. Deze acht gemeenten zijn:

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
AGEM is één van de resultaten van het programma Achterhoek Agenda 2020.

AGEM stimuleert projecten voor groene energie, zoals een plaatselijk zonnepark of zonnedak, waar particulieren en bedrijven lid en eigenaar van kunnen worden. Particulieren en bedrijven kunnen overstappen op AGEM voor de afname van elektriciteit en gas.

 

AGENDA

mei
25
za
hele dag PIGPOP Festival, Festival terrei...
PIGPOP Festival, Festival terrei...
mei 25 – mei 26 hele dag
In afgeslankte vorm maar. Pigpop is terug Ze noemen het een light edition, maar Beltrum krijgt dit jaar wel weer een Pigpop festival. Op zaterdag 25 en zondag 26 mei is het feest op de[...]
10:00 Repaircafé Beltrum in het Kultur...
Repaircafé Beltrum in het Kultur...
mei 25 @ 10:00 – 12:00
Repaircafé Beltrum in het Kulturhus De Wanne.
Nieuw Repaircafé Beltrum: voor het stoppen van sokken tot het repareren van stofzuigers BELTRUM – Een stofzuiger kapot? Gaten in je sokken? In het nieuwe repaircafé in Beltrum weten ze van wanten en repareren ze[...]
jun
8
za
10:00 Repaircafé Beltrum in het Kultur...
Repaircafé Beltrum in het Kultur...
jun 8 @ 10:00 – 12:00
Repaircafé Beltrum in het Kulturhus De Wanne.
Nieuw Repaircafé Beltrum: voor het stoppen van sokken tot het repareren van stofzuigers BELTRUM – Een stofzuiger kapot? Gaten in je sokken? In het nieuwe repaircafé in Beltrum weten ze van wanten en repareren ze[...]
jun
15
za
08:30 Oud papier ”drive-in” Zanggroep ...
Oud papier ”drive-in” Zanggroep ...
jun 15 @ 08:30 – 12:00
Oud papier ''drive-in" Zanggroep Rhumtas en Beltrums Mannenkoor
Beltrum kiest definitief voor oud papier drive-in Oud-papier ”drive-in” door Zanggroep Rhumtas, Beltrums Mannenkoor Tijd: van 8.30 – 12.00 uur Plaats: Avesterweg 26 Beltrum Ook deze maand zal er weer papier ingezameld worden door Zanggroep[...]
jun
22
za
10:00 Repaircafé Beltrum in het Kultur...
Repaircafé Beltrum in het Kultur...
jun 22 @ 10:00 – 12:00
Repaircafé Beltrum in het Kulturhus De Wanne.
Nieuw Repaircafé Beltrum: voor het stoppen van sokken tot het repareren van stofzuigers BELTRUM – Een stofzuiger kapot? Gaten in je sokken? In het nieuwe repaircafé in Beltrum weten ze van wanten en repareren ze[...]