Paulien Boverhof en Erik Branten van het Naoberfonds. © Frans Nikkels

Geld van Naoberfonds moet Beltrum nóg meer laten bruisen Bron: Dagblad de Tubantia Peter Zandee

Beltrumers die ergens samen de schouders onder zetten, kunnen dat voortaan doen met wat extra steun uit een gezamenlijke geldpot. Stichting Dorpshuis Beltrum heet voortaan Stichting Naoberfonds Beltrum. Maar… het fonds speelt niet voor Sinterklaas.

Het vroegere kruisgebouw aan het Mariaplein wordt steevast De Nieuwe Wanne genoemd. Als kulturhus een ensemble samen met de naastgelegen school De Sterrenboog en de kerk er tegenover, zit veel in het kerkdorp dicht bij elkaar. Het vroegere dorpshuis De Wanne aan de Voslaan dat door de vernieuwing overbodig werd, is verkocht aan Pit Bouwadvies.

Geld van Beltrum
Wat de vroegere Stichting Dorpshuis Beltrum aan de verkoop van het vroegere dorpshuis én aan exploitatieoverschot overhield, is nu het werkkapitaal van de nieuwe Stichting Naoberfonds Beltrum. „Dat dat geld van en voor Beltrum was, daar was iedereen het wel over eens”, zegt voorzitter Paulien Boverhof. „Joyce Ribbers opperde via een commissie van de Raad van Overleg het idee om dat zo slim mogelijk te gebruiken. We hadden daar een kunstwerk van middenin Beltrum kunnen zetten als een soort tweede Witte Olifant. Of alle Beltrumers een envelopje in de bus kunnen doen…”

Beltrumse cultuur
„Dat wordt het dus niet” stelt Erik Branten, die daarmee duidelijk maakt dat het fonds niet voor Sinterklaas speelt. „Na overleg zijn we uitgekomen op het idee om iets blijvends vorm te geven, waarbij we de Beltrumse cultuur en samenleving extra ondersteunen.” Branten is samen met Pascal te Bogt, Thea Nijenhuis, Joyce Ribbers en Paulien Boverhof bestuurslid van het fonds.

De Beltrumers borduren daarmee voort op een initiatief van een van de dorpspastoors: pastoor Alink die van 1964 tot 1971 in Beltrum diende. Paulien Boverhof: „Die pastoor beleefde hier zijn zilveren priesterjubileum. Toen het aankwam op een cadeau, riep hij op om geld bij elkaar te doen voor een dorpshuis. Dat kun je dan ook zien als een van de pijlers onder ons werkkapitaal.” De stichting heeft de ANBI-status, zodat ook wie in de toekomst kapitaal aan het fonds wil toevoegen dat fiscaal vriendelijk kan doen.

Bruisend dorp
Boverhof: „We willen wat iedereen zo waardeert aan Beltrum, verder versterken. Als je daar naar vraagt, hoor je steeds het samen-leven, gezamenlijk ergens de schouders onder zetten, hard werken maar ook flink kunnen feesten, en het verenigingsleven. Kortom: een bruisend dorp.”

Het vijfkoppige bestuur is zo gevarieerd mogelijk gevormd. Boverhof: „Man, vrouw, oud, jong. Erik en ik zijn qua leeftijd wat gevorderd; de rest maakt dat het echt een gemêleerd gezelschap is.”

Eigen spelregels
Per jaar kan de stichting voor 10 tot 15 mille aan projecten ondersteunen. Vier keer per jaar kan het bestuur over steunverzoeken beslissen. Over wat wel en wat niet voor steun in aanmerking komt, is uitgebreid nagedacht. De Beltrumers hebben voor de eigen spelregels advies gekregen van een vertegenwoordiger van de Vereniging van Kleine Kernen Gelderland.

Erik Branten: „Het moet niet zo zijn dat omdat er geld is nu dingen die steeds door vrijwilligers worden uitgevoerd betaald worden uitbesteed. Of dat vrijwilligers er geld voor krijgen. Dat zeker niet. Het moet gaan om extra’s. Steun vanuit het fonds moet niet de enige financiële basis zijn. Iedereen die iets aandraagt voor ondersteuning, moet er een begroting bij opstellen. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt wat onze steun toevoegt.”

Transparant zijn
Paulien Boverhof: „We moeten zo transparant mogelijk zijn. Ook als we nee moeten verkopen, moet duidelijk zijn waarom.”

De ‘spelregels’ worden onder meer vastgelegd op de site van de stichting: naoberfondsbeltrum.nl. Die is nog niet online, maar moet dat tegen september wel zijn, wanneer het Naoberfonds een prominent thema is tijdens de jaarlijkse kermis. Branten: „We hebben een logo en website waarover is nagedacht. Zó goed nagedacht, dat óók als je naoberfonds verkeerd spelt, je toch op de goede site uitkomt. Da’s een dingetje voor Twentse Beltrumers…”

Als gangmakers zijn inmiddels leerlingen op basisschool De Sterrenboog en bewoners van De Hassinkhof opgeroepen om met ideeën te komen waar vanuit het fonds wat extra’s aan kan worden toegevoegd.