V.l.n.r. Michiel Grootholt, Joris Groot Zevert en Arjan Prinsen

Wereldprimeur “Een Kunstmestvrije Achterhoek is goed voor iedereen”

Achterhoekse melkveehouders zijn gestart met een pilot waarin het gebruik van kunstmest voor de bemesting van grasland wordt vervangen door vloeibare mineralen uit mest. “Met het project Kunstmestvrije Achterhoek willen wij aantonen dat het gebruik van regionale reststromen een betere en duurzamere bemestingswijze is.”
Joris Groot Zevert en Arjan Prinsen zijn de aanjagers van het project, dat wereldwijd als zeer innovatief wordt beschouwd. Met een moderne installatie in Beltrum halen zij belangrijke mineralen uit dierlijke mest, die kunnen worden ingezet als voedingsstof voor de bodem. “Nederlandse veehouders hebben zich te houden aan het mestbeleid dat is vastgelegd door de overheid. In dat beleid staat nu een pilot beschreven, specifiek voor de Achterhoek, waarbij 150 boeren de vloeibare mineralen uit dierlijke mest mogen inzetten als bemesting voor grasland.”

Waarom is dat zo belangrijk?

Prinsen: “Veehouders voeren nu hun mest af en betalen daar zo’n 20 a 25 euro per kuub voor. Vervolgens moeten ze voor veel geld weer kunstmest inkopen. De boer betaalt dus twee keer. De productie van die kunstmest vraagt om een enorme hoeveelheid aardgas en levert bovendien een grote bijdrage aan de fijnstofproductie. Beide vormen een enorme belasting voor het milieu. Dat kan en moet anders. Met het project Kunstmestvrije Achterhoek zorgen we voor een duurzame kringloop van mineralen en beperken we de fijnstof en de C02-uitstoot in Gelderland. Ook creëren we nieuwe werkgelegenheid. Misschien nog wel het belangrijkste: met dit project maken we van de regio Achterhoek een voorbeeld voor de rest van Nederland en heel veel andere landen.”

Hoe halen jullie mineralen uit dierlijke mest?

“In onze biogasinstallatie zetten wij aangevoerde mest na vergisting om in water, kalium+stikstof vloeistof, calciumfosfaat en organische stof zonder fosfaat. Deze organische stof kunnen we hier in de regio goed gebruiken om grond vruchtbaar te houden. Organische stof is een verrijking voorde bodem; het houdt water vast en zorgt ervoor dat er minder uitspoeling van mineralen plaatsvindt naar grondwater. Het water dat we overhouden is zo schoon dat we deze kunnen teruggeven aan de natuur. Wij voeren het water af naar watergang “de Berkel”, aldus Groot Zevert.

Hoe ziet de pilot eruit?

“Er zijn nu 10 melkveehouders geselecteerd en daar is een bemestingsplan voor gemaakt. Op de percelen van deze boeren wordt de ene helft bemest met kunstmest en de andere helft met de vloeibare mineralen van ons. Om deze meststof met precisie op het land te kunnen brengen maken we gebruik van gps en een moderne doseer techniek voor minimale verliezen en maximale opbrengst Volgend jaar willen we 75 boeren betrekken bij Kunstmestvrije Achterhoeken het jaar daarop 150. De pilot loopt 4 jaar”, vertellen Groot Zevert en Prinsen trots.

Welke rol speelt de Rabobank?

Michel Grootholt, Accountmanager Grootzakelijk Food en Agri:”Als dé Food & Agri bank steunen wij dit project omdat het de hele agrarische sector sterker maakt. Veehouders zijn continu bezig om te zorgen dat mineralen op een nette manier worden hergebruikt. Groot Zevert is een voorloper op dit gebied. Vanuit onze visie ‘Banking for Food’ denken wij op allerlei gebieden graag met ze mee. Want een kunstmestvrije Achterhoek is goed voor iedereen.”