De Berkellanders die benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De drie genomineerden uit Beltrum

1) Mevrouw Agnes ten Dam-Wittenbernds uit Beltrum (75)

Zij is sinds 1982 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten.

Bij de Sint Jozefschool in Zieuwent als lid van de ondernemingsraad en vrijwilliger (jaartal onbekend)
Bij de Schutterij St. Sebastiaan in Zieuwent-Mariënvelde als bestuurslid (1982-1984), penningmeester (1984-1988), voorzitter (1988-2013) en vrijwilliger (1982-heden)
Bij de Parochie HH. Paulus en Ludger, locatie H. Werenfridus in Zieuwent als vrijwilliger (2007-2018)
Bij De Zonnebloem afdeling Zieuwent als bestuurslid activiteitencommissie en vrijwilliger (2012-2022)
Bij zorgorganisatie Careaz, locatie Antoniushove in Lichtenvoorde als vrijwilliger (2013-heden)
Bij het Repair Café Beltrum als vrijwilliger (2021-heden)
Bij ZijActief Beltrum als bestuurslid (2022-heden).
Op basis van haar langdurige inzet voor de samenleving kan mevrouw Ten Dam-Wittenbernds worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, met het zwaartepunt op het terrein van schuttersgilden, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Ten Dam-Wittenbernds te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2. De heer Bennie ten Dam (84)

Hij is sinds 1993 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende diensten.

Bij de Parochie HH. Paulus en Ludger, locatie H. Werenfridus in Zieuwent als vrijwilliger (1993-heden)
Bij de Stichting Kerkepaden Zieuwent als vrijwilliger (1993-2021)
Bij het Speel- en Beweegpark De Stroet in Beltrum als vrijwilliger (2022-heden)
Bij het Repair Café Beltrum als vrijwilliger (2022-heden).
Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Ten Dam worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Ten Dam te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3) De heer Paul Ribbers uit Beltrum (78)

De heer Paul Ribbers was van 1978 tot 1991 actief en is sinds 2001 wederom actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten.

Bij Wielerclub De Ösers Beltrum als medeoprichter en voorzitter (1978-1991)
Bij de Stichting VIT-hulp mantelzorg als penningmeester (2001-2014)
Bij de Stichting Vrienden Mantelzorg Oost-Gelderland als penningmeester (2014-2020)
Bij de Parochie HH. Paulus en Ludger, locatie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Beltrum als lid van de Locatieraad en vrijwilliger (2016-heden)
Bij de Raad van Overleg Beltrum als vrijwilliger (2016-heden).
Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Ribbers worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Ribbers te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is gebruikelijk dat Betrum-online aandacht schenkt aan diegene die een koninklijke onderscheiding ontvangen. Je wordt met een “”fake” argument naar het gemeentehuis gelokt. Dit is ook mij, de webmaster van Beltrum-online overkomen. Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum reikte op woensdag 26 april 2023 om 10.00 uur aan 11 personen in de gemeente Berkelland een Koninklijke Onderscheiding uit. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Allen dank voor de vele felicitaties.