Onderwerp Zwerfvuil verwijderen

Beste inwoners, 

Geregeld maak ik gebruik (per fiets) van de prachtige kerkepaden rondom Beltrum en weet hoe goed die schoon gehouden worden van zwerfvuil. Mag ik jullie wijzen op www.helemaalgroen.nl en de app.helemaalgroen.nl en zou me vereerd voelen collega zwerfvuilrapers als deelnemer te mogen verwelkomen.

HelemaalGroen.nl registreert het traject van een zwerfvuilraper en kleurt dat groen op een gezamenlijke kaart. Ieder zijn of haar inzet, maar met een collectief resultaat: BeltrumHelemaalGroen maken en houden.

In Geesteren werkt het al meer dan een jaar, nu is het taak heel Bekelland erbij te betrekken.

Hartelijke groet

Jaap de Boer
Telefoon 06-55 77 32 03
E-mailadres jaap@helemaalgroen.nl

BELTRUM – De gezondheid van Fons Slutter uit Beltrum gaat langzaam maar zeker achteruit, maar dat is voor hem geen beletsel om zich volop in te zetten voor HelemaalGroen.nl, de organisatie die probeert zwerfvuil in Nederland op te ruimen. De 64-jarige Fons woont aan de Meenweg waar hij tot voor twee jaar een varkensbedrijf had. Fons heeft de aangeboren spierziekte HMSN. Hij ondervindt daar sinds zijn veertigste jaar de negatieve gevolgen van. Het verloop van de ziekte is gelukkig langzaam, maar hij krijgt wel te kampen met steeds meer belemmeringen. Dat was de oorzaak dat hij zijn bedrijf moest beëindigen.

Aansluitend daarop ging Fons op zoek naar bezigheden om zijn tijd zinvol in te vullen. Hij helpt zijn vrouw Marian om hun rustpunt ‘Tokke Wekke’ tegenover hun huis te voorzien van wat nodig is, en onlangs had hij de jaarlijkse afleiding dat op zijn erf een wagen voor het bloemencorso van Beltrum opgebouwd werd. Maar omdat dit te weinig is om zijn dag te vullen werd hij enthousiast deelnemer van HelemaalGroen.nl. Het geeft hem meteen een zinvolle reden in beweging te blijven, en zijn spieren te blijven prikkelen om het ziekteproces te vertragen.

Fons’ fiets komt nu extra in beweging en brengt hem verder van huis. Hij helpt nu Beltrum ‘Helemaal Groen’ te maken, samen met anderen. Op de gemeenschappelijke kaart van de app.helemaalgroen.nl is te zien waar hij geweest is en ook waar al die anderen in Berkelland actief zijn geweest om hun omgeving te ontdoen van zwerfvuil. HelemaalGroen.nl is blij met Fons, want hij is een voorbeeld van waar de organisatie voor staat.