Naast vele andere zaken ondersteunt SamenLeven-KBO de belangen van de senioren vanaf 60+ en heeft de organisatie
ook aandacht voor de leden in coronatijd. Afgelopen week werden de leden verrast met een schoofje tulpen. “Bestuursleden van
de KBO Beltrum zijn bij alle leden op bezoek gegaan met de vraag ‘En hoo geet ‘t met oe?’,” vertelt voorzitter Bennie te Veluwe.
“Natuurlijk komen we dan niet met lege handen. We hebben alle leden een schoofje tulpen gebracht, waarbij de bollen nog aan de
tulpen zitten. Kun je er langer van genieten. Een teken van voorjaar en op weg naar betere tijden. Deze actie is mede mogelijk gemaakt
door Naoberfonds Beltrum.”

Door Henri Walterbos. Info:Groenlose Gids

Tot in de Pronsweide in Winterswijk aan toe werden de leden verrast. “Dit hebben wij een paar maanden geleden ook gedaan. Momenteel hebben wij nog steeds meer dan 100 leden. Zeker als je richting de 60 jaar gaat, komt vanzelf de behoefte bij de mensen om
zich te verdiepen van hoe nu verder. En als je bij de KBO bent kun je dat ook eens aan anderen vragen en overleggen hoe zij dat doen.
Eenzaamheid mag bij onze leden niet voorkomen,” benadrukt Te Veluwe met klem. “Meld je bij het bestuur en wij proberen het op te
lossen.”

Begrip

SamenLeven-KBO is een begrip in Beltrum, en dat reeds sinds de oprichting in 1951. “Noem het maar de vakbond voor senioren,” zegt
Te Veluwe. “Zij vinden het belangrijk dat de stem van senioren overal doorklinkt, zelfs tot in Den Haag. Dat gebeurt ook. De KBObelangenbehartigers komen onvermoeibaar voor haar leden op. Zeker in deze tijden van corona, waarin veranderingen in koopkracht,
zorg, pensioen en digitalisering elkaar in rap tempo opvolgen. En zeker in deze coronatijd is het belangrijk dat de belangen van ouderen
behartigd worden.”

SamenLeven-KBO is echter meer dan een belangenbehartiger.

“Als afdeling Beltrum zijn we een bijzondere, warme en solidaire
vereniging. Wij komen op voor elkaar en zorgen voor elkaar. Het gaat bij de ouderen niet alleen om goede pensioenen en al dan niet
langer werken, maar vooral ook, hoe we zo lang mogelijk zinvol kunnen leven. Een andere vorm van verrijking dus. Erop uit, tussen de mensen, erbij willen horen, lief en leed samen delen, zijn zo van die levensfactoren die bij het ouder worden steeds waardevoller gaan worden,” spreekt de bevlogen Te Veluwe. “Maar ook dingen samen doen en er zelf iets van leren en vinden, dat is waar SamenLevenKBO voor staat. Minimaal een keer per maand is er wel wat te doen, met een interessant thema op de agenda. Maar, we gaan ook
samen naar zowel Kerstmis als naar de Kermis, ook samen naar het carnaval en een dag op stap. En steeds weer nieuwe en bekende mensen ontmoeten.

Een verrijking.”

‘Samen op stap en steeds weer nieuwe en bekende mensen ontmoeten is een verrijking’

Kritische noot

Toch heeft de Beltrummer nog een kritische noot. Richting gemeente Berkelland. “Een ding moet mij nog wel van het hart en dat is de
vraag, waarom wij zo weinig subsidie krijgen. Bij aanliggende gemeentes krijgt de KBO 3000 euro aan subsidie en wij een nul minder,
namelijk 300 euro. Dat steekt mij nog steeds. Als je ziet wat wij allemaal voor de senioren doen en met name nog zouden willen doen,
dan kun je met 300 euro helemaal niets.”
Bestuurswissel
Na ruim tien jaar penningmeesterschap stopte Rikie Scharenborg per 1 januari van dit jaar als penningmeester van SamenLeven-KBO.
Ze schuift het geldkistje door naar Anton Helmers. “Gelukkig blijft Rikie nog wel in het bestuur,” laat voorzitter Bennie te Veluwe blij weten. “Dat Anton het gaat overnemen van Rikie zijn wij blij mee. Een man met ervaring van financien.