Raad van overleg

 

Raad-van-Overleg

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid. De Raad van Overleg heeft een bemiddelende functie in acties in en rondom Beltrum. Het bestuur van RvOB heeft op iedere eerste woensdag van de maand haar bestuursvergadering (m.u.v. augustus) Deze vergadering vindt plaats in het Kulturhus. Deze vergadering heeft ook een inloopspreekuur om 20.30 uur. Hierin is iedereen welkom die zaken van Beltrum en omgeving onder de aandacht wil brengen van de Raad van Overleg.

 De aangekondigde jaarvergadering  van de Raad van Overleg gaat niet door i.v.m. Beltrum kik veuroet. Het jaarverslag van 2023 staat onderaan deze pagina.

Bekijk hier; De notulen van de ledenvergadering vav de RVOB van 15 nov 2023.   

Bekijk hier : Notulen bijeenkomst Dorpendeal 12 juni 2023 pdf

RVO

Beste inwoners, stichtingen en verenigingen van Beltrum,


Dorpendeal Beltrum is een feit!

We mogen met enige trots kennisgeven dat de Provincie Gelderland en de gemeente Berkelland akkoord zijn bevonden met het visiedocument Dorpendeal Beltrum.
De Dorpendeal is een prachtige kans voor Beltrum.
Met de Dorpendeal willen we bereiken dat de verenigingen en inwoners meer met elkaar gaan samenwerken en dat de sociale cohesie in het dorp Beltrum verder versterkt wordt.
Dit met de missie: Voor alle inwoners van Beltrum en het buitengebied is het goed samen leven, wonen en werken in Beltrum.  

Nu is Beltrum zelf aan zet!
Deze Dorpendeal moet een gezamenlijk gedragen plan en uitwerking worden van de Beltrumse inwoners, stichtingen en verenigingen.
Wij willen de Dorpendeal mondeling verder toelichten op 12 juni 2023 om 20.00 uur in de Kapel van de Hassinkhof.

Wij zouden graag zien dat jullie deze avond in groten getale aanwezig zullen zijn. Deel deze brief/ informatie met jullie leden en achterban om zodoende een breed draagvlak onder de inwoners, stichtingen en verenigingen te creëren. De Dorpendeal is ook een toekomstbestendig plan, dus ook jongeren worden gevraagd om hierin mee te denken.

 De doelstelling van deze avond is om 3 werkgroepen te formuleren.
We formeren hier de volgende werkgroepen;

  • Werkgroep 1 voor de vastgoed analyse,
  • Werkgroep 2, versterken sociale cohesie in Beltrum
  • Werkgroep 3, onderzoek binnen verenigingen naar dorpsorganisatie

Dus kom op 12 juni, laat je stem horen, meld je aan voor een werkgroep om er zodoende samen een succes van te maken!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Raad van Overleg Beltrum

 Bekijk hier de notulen van de 2022 Notulen Jaarvergadering Raad van Overleg Beltrum 13 april 2022.

De livestream van deze jaarvergadering is terug te horen via de volgende link: https://youtu.be/Xd1mHYrqmvM

Raad van Overleg Beltrum

Bekijk hier de powerpoint presentatie van 11 maart jl met de resultaten van de enquete over welzijn wonen en zorg.

Op 19 februari jl is in Beltrum de Asbesttrein van start gegaan. Deze avond werd verzorgd door de gemeente Berkelland in nauwe samenwerking met de Raad van Overleg Beltrum en de Belangenvereniging Voor-Beltrum.
De eigenaren met een asbest verdacht dak waren deze informatieavond uitgenodigd en circa 60 belangstellenden waren aanwezig.
Door de Stichting Asbesttrein werd een presentatie verzorgd met alle zaken welke van belang zijn bij het mogelijk saneren van het asbestdak. De Stichting Asbesttrein geeft een gratis en vrijblijvend advies. Zij doen dit door het voeren van keukentafelgesprekken welke op locatie worden uitgevoerd om zodoende ook de bestaande situatie te kunnen beoordelen.
Ook eigenaren van asbestverdachte daken, welke niet bij de presentatie aanwezig waren kunnen zich natuurlijk inschrijven voor een advies middels de keukentafelgesprekken.
De presentatie van deze avond is te vinden op de website van de Raad van Overleg Beltrum, www.beltrum-online.nl/Raad van Overleg Beltrum

Bekijk hier de presentatie.

Beltrum herdenkt op  4 -5 mei de oorlog en vieren we 75 jaar vrijheid.

Enquête Wonen Welzijn en Zorg. Vul hem hier in! U mening horen wij graag. Wij hebben jullie hulp nodig!

Als ondersteuning van de enquête zijn een tiental video’s gemaakt bekijk ze hier

We hebben het goed voor elkaar in Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde.
We wonen hier in een mooie en gezellige omgeving waar we trots op mogen zijn. Dat willen we graag zo houden, maar Beltrum gaat veranderen.

We willen graag jouw mening en ideeën horen over wat je belangrijk vindt op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.
In ongeveer tien minuten kun je jouw ideeën en wensen kwijt in deze vragenlijst.

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/beltrum

De vragenlijst gaat om wat jij vindt! Vul de vragenlijst dus niet met iemand anders in, maar laat diegene een eigen vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld: verschillende leden van hetzelfde gezin vullen ieder voor zich de lijst in. Zo krijgen we nog beter zicht op wat er belangrijk is voor iedereen!

Bekijk hier het artikel BerkelBericht over dubbele bewoning en woningsplitsing

Bekijk hier de lijst met karakteristieke gebouwen in het buitengebied van Beltrum

Op 4 mei heeft Beltrum de Nationale Dodenherdenking herdacht.

Bekijk hier : Koersbrief Kleine Kernen t.b.v. coalitiebesprekingen Gemeente Berkelland 2018-2022

Bekijk hier Leefbaarheid Kleine Kernen Berkelland

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid.

Bestuur van De Raad van Overleg Beltrum

Bewerken
Wilfried Groot Zevert Voorzitter 06 – 23 78 85 35
Hermien Roelvink Secretaris 06 – 13 80 57 07
Jozé Ribbers Penningmeester (0544) – 35 16 37
Mascha Scharenborg Algemeen lid 06 – 52 10 15 56
Roel Beunk Algemeen lid 06 – 51 26 11 47
Stefan Baks Algemeen lid 06 – 13 62 23 25
     

Twee keer in het jaar informeert de Raad van Overleg over de actuele thema’s die spelen binnen Beltrum doormiddel van het informatieblad ’t Belletje.

Inloop uur
Elke eerste woensdag van de maand vergadert de Raad van Overleg in Kulturhus de Wanne. Voor iedereen die vragen en/of opmerking heeft over zaken in en rondom Beltrum is er om 20:30 een inloop uur om de Raad van Overleg hier van op de hoogte te stellen.

Heeft u zaken die volgens u anders kunnen of thema’s waar de Raad van Overleg aandacht aan moet schenken? Loop dan gerust binnen tijdens het inloop uur elke eerste woensdag van de maand om 20:30.

Leden
Raad van Overleg Beltrum behartigt de belangen van de leden. Lid van de vereniging kunnen zijn: verenigingen, organisaties of groeperingen gevestigd te Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum op creatief-, maatschappelijk, – levensbeschouwelijk-, cultureel-, recreatief-, of sportgebied.

Contactgegevens
Raad van Overleg Beltrum
p/a Kulturhus De Wanne
Mariaplein 6 B
7156 MG BELTRUM
info@raadvanoverlegbeltrum.nl

De Raad van Overleg voert een actief publiciteitsbeleid om inzicht te geven in de activiteiten van de Raad van Overleg en om haar standpunten uit te dragen. Daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van haar eigen nieuwsbrief ’t Belletje welke één of meerdere keren per jaar verschijnt en huis aan huis wordt verspreidt in Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum.

nieuw-logo-kop-belletje

Klik hier om een oude uitgave van Het Belletje van: 21 juni 1968 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 50 nov. 2023 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 49 maart 2023 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 48 oktober  2022 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 47 maart  2022 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 46 november 2021 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 45 maart 2021 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 44 november 2020  te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 43 oktober 2019 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no, 42 april 2019 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no, 41 november 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje Special Wonen Oktober 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no.40 van april 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 39 van oktober 2017 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 38 van maart 2017 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 37 van oktober 2016 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 36 van maart 2016 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 35 van oktober 2015 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 34 van maart 2015 te downloaden

Klik hier om de uitgave oktober 2014 no. 33 te downloaden.

Klik hier om de uitgave maart 2014 no. 32 te downloaden.

Klik hier om de uitgave oktober 2013 no. 31 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Juli 2012 no. 30 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Oktober 2011 no. 29 te downloaden.

Klik hier om de uitgave mei 2011 no. 28 te downloaden.

Klik hier om de uitgave november 2010 no. 27 te downloaden.

Jaarverslagen

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2015  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2016  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2017  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2018  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2019  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2020  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2021  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2022  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2023 RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

 

Raad-van-Overleg

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid. De Raad van Overleg heeft een bemiddelende functie in acties in en rondom Beltrum. Het bestuur van RvOB heeft op iedere eerste woensdag van de maand haar bestuursvergadering (m.u.v. augustus) Deze vergadering vindt plaats in het Kulturhus. Deze vergadering heeft ook een inloopspreekuur om 20.30 uur. Hierin is iedereen welkom die zaken van Beltrum en omgeving onder de aandacht wil brengen van de Raad van Overleg.

 De aangekondigde jaarvergadering  van de Raad van Overleg gaat niet door i.v.m. Beltrum kik veuroet. Het jaarverslag van 2023 staat onderaan deze pagina.

Bekijk hier; De notulen van de ledenvergadering vav de RVOB van 15 nov 2023.   

Bekijk hier : Notulen bijeenkomst Dorpendeal 12 juni 2023 pdf

RVO

Beste inwoners, stichtingen en verenigingen van Beltrum,


Dorpendeal Beltrum is een feit!

We mogen met enige trots kennisgeven dat de Provincie Gelderland en de gemeente Berkelland akkoord zijn bevonden met het visiedocument Dorpendeal Beltrum.
De Dorpendeal is een prachtige kans voor Beltrum.
Met de Dorpendeal willen we bereiken dat de verenigingen en inwoners meer met elkaar gaan samenwerken en dat de sociale cohesie in het dorp Beltrum verder versterkt wordt.
Dit met de missie: Voor alle inwoners van Beltrum en het buitengebied is het goed samen leven, wonen en werken in Beltrum.  

Nu is Beltrum zelf aan zet!
Deze Dorpendeal moet een gezamenlijk gedragen plan en uitwerking worden van de Beltrumse inwoners, stichtingen en verenigingen.
Wij willen de Dorpendeal mondeling verder toelichten op 12 juni 2023 om 20.00 uur in de Kapel van de Hassinkhof.

Wij zouden graag zien dat jullie deze avond in groten getale aanwezig zullen zijn. Deel deze brief/ informatie met jullie leden en achterban om zodoende een breed draagvlak onder de inwoners, stichtingen en verenigingen te creëren. De Dorpendeal is ook een toekomstbestendig plan, dus ook jongeren worden gevraagd om hierin mee te denken.

 De doelstelling van deze avond is om 3 werkgroepen te formuleren.
We formeren hier de volgende werkgroepen;

  • Werkgroep 1 voor de vastgoed analyse,
  • Werkgroep 2, versterken sociale cohesie in Beltrum
  • Werkgroep 3, onderzoek binnen verenigingen naar dorpsorganisatie

Dus kom op 12 juni, laat je stem horen, meld je aan voor een werkgroep om er zodoende samen een succes van te maken!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Raad van Overleg Beltrum

 Bekijk hier de notulen van de 2022 Notulen Jaarvergadering Raad van Overleg Beltrum 13 april 2022.

De livestream van deze jaarvergadering is terug te horen via de volgende link: https://youtu.be/Xd1mHYrqmvM

Raad van Overleg Beltrum

Bekijk hier de powerpoint presentatie van 11 maart jl met de resultaten van de enquete over welzijn wonen en zorg.

Op 19 februari jl is in Beltrum de Asbesttrein van start gegaan. Deze avond werd verzorgd door de gemeente Berkelland in nauwe samenwerking met de Raad van Overleg Beltrum en de Belangenvereniging Voor-Beltrum.
De eigenaren met een asbest verdacht dak waren deze informatieavond uitgenodigd en circa 60 belangstellenden waren aanwezig.
Door de Stichting Asbesttrein werd een presentatie verzorgd met alle zaken welke van belang zijn bij het mogelijk saneren van het asbestdak. De Stichting Asbesttrein geeft een gratis en vrijblijvend advies. Zij doen dit door het voeren van keukentafelgesprekken welke op locatie worden uitgevoerd om zodoende ook de bestaande situatie te kunnen beoordelen.
Ook eigenaren van asbestverdachte daken, welke niet bij de presentatie aanwezig waren kunnen zich natuurlijk inschrijven voor een advies middels de keukentafelgesprekken.
De presentatie van deze avond is te vinden op de website van de Raad van Overleg Beltrum, www.beltrum-online.nl/Raad van Overleg Beltrum

Bekijk hier de presentatie.

Beltrum herdenkt op  4 -5 mei de oorlog en vieren we 75 jaar vrijheid.

Enquête Wonen Welzijn en Zorg. Vul hem hier in! U mening horen wij graag. Wij hebben jullie hulp nodig!

Als ondersteuning van de enquête zijn een tiental video’s gemaakt bekijk ze hier

We hebben het goed voor elkaar in Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde.
We wonen hier in een mooie en gezellige omgeving waar we trots op mogen zijn. Dat willen we graag zo houden, maar Beltrum gaat veranderen.

We willen graag jouw mening en ideeën horen over wat je belangrijk vindt op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.
In ongeveer tien minuten kun je jouw ideeën en wensen kwijt in deze vragenlijst.

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/beltrum

De vragenlijst gaat om wat jij vindt! Vul de vragenlijst dus niet met iemand anders in, maar laat diegene een eigen vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld: verschillende leden van hetzelfde gezin vullen ieder voor zich de lijst in. Zo krijgen we nog beter zicht op wat er belangrijk is voor iedereen!

Bekijk hier het artikel BerkelBericht over dubbele bewoning en woningsplitsing

Bekijk hier de lijst met karakteristieke gebouwen in het buitengebied van Beltrum

Op 4 mei heeft Beltrum de Nationale Dodenherdenking herdacht.

Bekijk hier : Koersbrief Kleine Kernen t.b.v. coalitiebesprekingen Gemeente Berkelland 2018-2022

Bekijk hier Leefbaarheid Kleine Kernen Berkelland

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid.

Bestuur van De Raad van Overleg Beltrum

Bewerken
Wilfried Groot Zevert Voorzitter 06 – 23 78 85 35
Hermien Roelvink Secretaris 06 – 13 80 57 07
Jozé Ribbers Penningmeester (0544) – 35 16 37
Mascha Scharenborg Algemeen lid 06 – 52 10 15 56
Roel Beunk Algemeen lid 06 – 51 26 11 47
Stefan Baks Algemeen lid 06 – 13 62 23 25
     

Twee keer in het jaar informeert de Raad van Overleg over de actuele thema’s die spelen binnen Beltrum doormiddel van het informatieblad ’t Belletje.

Inloop uur
Elke eerste woensdag van de maand vergadert de Raad van Overleg in Kulturhus de Wanne. Voor iedereen die vragen en/of opmerking heeft over zaken in en rondom Beltrum is er om 20:30 een inloop uur om de Raad van Overleg hier van op de hoogte te stellen.

Heeft u zaken die volgens u anders kunnen of thema’s waar de Raad van Overleg aandacht aan moet schenken? Loop dan gerust binnen tijdens het inloop uur elke eerste woensdag van de maand om 20:30.

Leden
Raad van Overleg Beltrum behartigt de belangen van de leden. Lid van de vereniging kunnen zijn: verenigingen, organisaties of groeperingen gevestigd te Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum op creatief-, maatschappelijk, – levensbeschouwelijk-, cultureel-, recreatief-, of sportgebied.

Contactgegevens
Raad van Overleg Beltrum
p/a Kulturhus De Wanne
Mariaplein 6 B
7156 MG BELTRUM
info@raadvanoverlegbeltrum.nl

De Raad van Overleg voert een actief publiciteitsbeleid om inzicht te geven in de activiteiten van de Raad van Overleg en om haar standpunten uit te dragen. Daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van haar eigen nieuwsbrief ’t Belletje welke één of meerdere keren per jaar verschijnt en huis aan huis wordt verspreidt in Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum.

nieuw-logo-kop-belletje

Klik hier om een oude uitgave van Het Belletje van: 21 juni 1968 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 50 nov. 2023 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 49 maart 2023 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 48 oktober  2022 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 47 maart  2022 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 46 november 2021 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 45 maart 2021 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 44 november 2020  te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no. 43 oktober 2019 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no, 42 april 2019 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no, 41 november 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje Special Wonen Oktober 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no.40 van april 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 39 van oktober 2017 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 38 van maart 2017 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 37 van oktober 2016 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 36 van maart 2016 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 35 van oktober 2015 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 34 van maart 2015 te downloaden

Klik hier om de uitgave oktober 2014 no. 33 te downloaden.

Klik hier om de uitgave maart 2014 no. 32 te downloaden.

Klik hier om de uitgave oktober 2013 no. 31 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Juli 2012 no. 30 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Oktober 2011 no. 29 te downloaden.

Klik hier om de uitgave mei 2011 no. 28 te downloaden.

Klik hier om de uitgave november 2010 no. 27 te downloaden.

Jaarverslagen

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2015  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2016  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2017  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2018  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2019  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2020  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2021  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2022  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2023 RAAD VAN OVERLEG BELTRUM