“Het is de bedoeling om kinderen enthousiast te krijgen voor wagenbouw” Door Henri Walterbos. Info: Groenlose Gids

Festunique is een formule die aanslaat in Beltrum. Het festijn trekt velen uit de regio naar het dorp. Straattheater, kermis, volksfeest, met als grote trekker het bloemencorso. Met grote wagens die ieder jaar weer indruk maken op de toeschouwers maar ook schattige kleine wagens van kinderen die deelnemen aan de eigen bloemenparade. Jong geleerd is ook hier oud gedaan, maar het blijft zaak om niet te verslappen, en de jeugd te blijven enthousiasmeren en motiveren om met een eigen bijdrage mee te doen aan het corso. Bedoeld om de corsotraditie tot in lengte van jaren in stand te houden. Het bracht enkele bij Festunique en Stichting Volksfeest Beltrum (SVB) betrokken dames en heren op het idee om kinderen van de basisschool die best wel graag mee willen doen maar geen of onvoldoende handvatten of geen bouwruimte hebben, de helpende hand toe te steken, op alle fronten. En ook om hen die er geen weet van hebben of het corso enkel van afstand kennen, mogelijk zover te krijgen dat ook zij zin krijgen om aan een eigen wagentje te bouwen.

Toegankelijker

Aan tafel bij Marloes Levers zitten twee van haar kompanen die mede de kar trekken in dit initiatief, Marije Rougoor en Mariëlle Broshuis. “Wij zijn van de kindercommissie van Festunique. Toen we het enkele maanden geleden over de kinderoptocht hadden, vonden we dat we er eigenlijk iets op moesten verzinnen om deelname wat makkelijker en toegankelijker te maken. Ons initiatief is bedoeld om de kinderen enthousiast te krijgen voor de wagenbouw. Het blijkt dat kinderen zich niet zo heel gemakkelijk aanmelden om een wagen gaan bouwen, omdat het veel energie kost”, begint Marloes. “Deels ligt dat ook bij de ouders. Die willen vaak niet de rotzooi bij huis hebben”, gaat Mariëlle verder. “We zijn toen gaan kijken of we een locatie konden vinden waar de kinderen hun wagen konden gaan bouwen. Dat je daar meerdere wagentjes bij elkaar hebt, je al je spulletjes daar hebt, en mensen die je helpen. Dat ze gezellig met elkaar op een leuke plek hun wagen kunnen bouwen en ook elkaar kunnen helpen. Allemaal laagdrempeliger. Dat is allemaal gelukt. We hopen daarmee op meer animo bij de kleine wagens zodat ze later uiteindelijk doorstromen naar de grote wagens”, vervolgt Marije. “Het is ook een uitkomst voor mensen die geen connectie met een bepaalde wagenbouwgroep hebben of zelf misschien niet zo handig zijn”, aldus Marloes. ‘Het is belangrijk om het corso in stand te houden’

Vrijwilligers SVB

“Dit jaar hebben we een ruimte geregeld waarin gebouwd kan worden door een groot aantal groepjes. Dat is bij Loonbedrijf Scharenborg aan de Bultemansweg. Daar is ook altijd al de bloemenuitgifte dus dat is dan ook alweer makkelijker voor de jonge bouwers”, noemt Mariëlle alweer een voordeel op. “Er zijn daar op de zaterdagen 17, 24 en 31 augustus van 9.00 uur tot 15.30 uur vier vrijwilligers aanwezig om de jonge bouwers van alle kanten te helpen en van advies te voorzien, tot en met het helpen bij het bedenken van een ontwerp. Dat is de leiding van het Flierefluiters kamp. Allen ook nog eens betrokken bij wagenbouwgroepen. Ook hebben we wagenbouwers gevraagd om materialen beschikbaar te stellen. We zorgen deze dagen bovendien voor eten, drinken en wat lekkers”, vertelt Marloes. “Het is belangrijk om het corso in stand te houden en dus ook om de jeugd er zo vroeg mogelijk bij te betrekken”, vult Marije weer aan.

Hulp van school

“Een tijdje geleden heeft Rob Ribbers, wagenbouwer en jurylid bij diverse corso’s een presentatie gegeven aan de kinderen van groep 4 tot en met 8, met daarin allerhande uitleg. Dat sloeg heel erg aan. Rob liet onder meer maquettes en een filmpje van Festunique zien. De kinderen waren erg enthousiast, kwamen vragen waar ze konden bouwen, en met welk materiaal.” Het is de bedoeling de samenwerking met school uit te breiden. “We hebben begin van het schooljaar een overleg met de directrice om te kijken hoe we dit in kunnen vullen. Om er bijvoorbeeld gedurende een aantal weken in de lessen op school aandacht aan te schenken. De school wil daaraan meewerken”, zegt Marije enthousiast. Opgeven kan bij marloeslevers@gmail.com of 06-48 49 87 57.