Beltrum wil graag woonvorm voor mensen met beperking

Initiatiefnemers enthousiast over project ‘Wonen als thuis’

Door Theo Huijskes Info: Groenlose Gids

BELTRUM – “Ondanks dat wij ons nog volop in een oriënterende fase bevinden, zijn wij al enorm positief gestemd over het bereiken van ons gezamenlijke doel: het in Beltrum verwezenlijken van een woonvorm, bestemd voor mensen met een beperking. Inmiddels is gebleken dat er in Beltrum behoefte bestaat aan zo’n voorziening. Daarmee zou een wens van een groot aantal families in vervulling gaan.”

Aan het woord is initiatiefgroep ‘Wonen als Thuis’, bestaande uit Evelyn te Morsche, Ivonne Borgijink, Harry Geverinck en René Klein Gunnewiek. Met uitzondering van Borgijink hebben de aanwezigen te maken met een kind binnen hun gezin, in alle drie de gevallen een zoon, met een beperking. Ivonne Borgijink, woonachtig in Borculo, maakt vanuit haar professie – zij runt een onderneming onder de naam ‘Vonne luister en adviseert’ – deel uit van de initiatiefgroep.

Kleinschalige woonvorm
“Hoewel wij al met diverse partners hebben gesproken, hetgeen ook al de nodige positieve resultaten heeft opgeleverd, zitten wij nog in een beginfase. Maar die gesprekken met onder andere de gemeente Berkelland en zorgaanbieders hebben ons ervan overtuigd dat wij op de goede weg zitten”, vertelt Geverinck. Aangevuld door Klein Gunnewiek met de woorden: “Wij schuwen een snelle voortgang niet. Uit ieder gesprek komt wat nuttigs voort waarmee wij stappen kunnen maken. Maar tegelijkertijd willen wij met de Beltrumse bevolking delen waar wij mee bezig zijn. Bekendheid van ons initiatief is namelijk heel belangrijk. Dit alleen al omdat wij niemand willen uitsluiten.” Volgens Evelyn te Morsche heeft men als initiatiefgroep sterke troeven in handen, omdat er in Beltrum vraag is naar een dergelijke voorziening. “Wij staan nog aan het begin, maar tot op heden hebben zich al negen ouders bij ons initiatief aangesloten. Natuurlijk moet het financieel allemaal haalbaar zijn, maar wat wij willen en wat moet kunnen, is een kleinschalige woonvoorziening realiseren in het hart van Beltrum, zodat de betreffende doelgroep zich midden in de gemeenschap kan bewegen en daarvan deel blijft uitmaken.”

Pilot wonen en zorg
De initiatiefnemers zien het als een grote kans dat de projectgroep Wonen als Thuis mee mag draaien onder het door de gemeente Berkelland geïnitieerde pilotproject ‘Wonen en Zorg’ in Beltrum, waarvan het aspect Zorg een belangrijk onderdeel is. “Hoe mooi zou het zijn wanneer naast ouderen en jongeren ook inwoners van Beltrum met een beperking een plek krijgen. Dat ook zij in Beltrum kunnen blijven wonen.” Het viertal kijkt elkaar aan en praktisch tegelijkertijd wordt opgemerkt dat men op de goede weg zit. “Er lopen allerlei lijntjes, welke uiteindelijk bij elkaar zullen komen. Binnen een tijdsbestek van twee jaar moet het toch mogelijk zijn om in Beltrum een passende locatie te vinden. Natuurlijk zal er eerst een plan moeten komen waarbij de levensvatbaarheid voorop staat. Maar wij staan er momenteel zo positief in, dat die belangrijke stap snel kan worden gezet. We gaan er helemaal voor. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen en zoals wij gemerkt hebben ook niet aan de gemeenschap Beltrum. Want hier wordt nog altijd uitgangspunt gehuldigd: ‘Wij zijn hier niet alleen met, maar ook voor elkaar!’ Wij nodigen geïnteresseerde mensen uit om contact met ons op te nemen. Voor meer informatie kan men mailen naar evelyntemorsche@gmail.com.”