Raad van Overleg Beltrum

Klik op onderstaande afbeelding voor meer info over deze avond

75 JAAR VRIJHEID – Een dag om te vieren, om na te denken over het belang van vrijheid én ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is en niet vanzelfsprekend! Bekijk hier de foto’s van de herdenking 2020

Woningsplitsing in het buitengebied weer mogelijk

De gemeenteraad heeft op 14 april de ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied (extra verblijfsobject met een woonfunctie (BAG))’ vastgesteld. Dat betekent dat het splitsen van een woning (toevoegen extra verblijfsobject met een woonfunctie) in het buitengebied weer mogelijk is. Met deze structuurvisie ontstaat er in het buitengebied ruimte voor woningsplitsing (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) in karakteristieke gebouwen en in 50 niet-karakteristieke gebouwen. Wilt u hier gebruik van maken? In de structuurvisie kunt u lezen onder welke voorwaarden de gemeente mee wil werken aan een aanvraag voor het splitsen van een woning (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) en wat u daarvoor moet doen. U kunt de structuurvisie vanaf 23 april vinden op de website van de gemeente (onder ‘Bestemmingsplannen’, ‘Geldende plannen’, ‘Structuurvisies’) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen door te bellen naar 0545 – 250 250. Bekijk hier de structuurvisie woningsplitsing buitengebied. 

VLAGGEN VOOR DE VRIJHEID

Op dinsdag 31 maart a.s. is het 75 jaar geleden dat Beltrum bevrijd werd van de Duitse bezetting. De Raad van Overleg vraagt i.o.m. de 4/5 mei commissie aan de inwoners van Beltrum, om komende dinsdag de vlag uit te hangen.
Graag dit bericht massaal delen en doorgeven aan de niet digitale inwoners van Beltrum, zodat dinsdag bij elk huis de vlag uithangt.
Wij waarderen onze vrijheid. Doe mee!

Raad van Overleg Beltrum

Alle samenkomsten en evenementen in Nederland zijn tot 1 juni verboden.
Dit betekent helaas dat een aantal activiteiten van de Raad van Overleg Beltrum geen doorgang kunnen vinden.
Allereerst zal onze jaarvergadering van 15 april a.s. worden verschoven naar een nader vast te stellen datum. Ook was het de bedoeling in April een nieuwe editie van het Belletje uit te brengen met veel informatie over de komende activiteiten, maar het is niet zinvol nu het Belletje uit te brengen.
De herdenkingsdienst van 4 mei en het bevrijdingsfeest op 5 mei kunnen helaas geen doorgang vinden. We zoeken uiteraard naar een passende manier om aandacht te geven aan de bevrijding dit jaar 75 jaar geleden, maar hierover zullen wij u op de hoogte houden.
Wij vragen om jullie begrip en wensen iedereen heel veel sterkte, hou elkaar een beetje in de gaten.

Raad van Overleg Beltrum

Bekijk hier de powerpoint presentatie van 11 maart jl met de resultaten van de enquete over welzijn wonen en zorg.

Geachte Leden en belangstellenden van de Raad van Overleg Beltrum,

Hierbij wil RvOB U uitnodigen voor de jaarvergadering op 15 april 2020. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Parochiekerk te Beltrum, aanvang vergadering zal zijn om 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering:
1. Opening (Wilfried Groot-Zevert)
2. Voorstellen nieuwe wijkagent: Sander Haan
3. Notulen ledenvergadering 13 november 2019 en jaarverslag 2019
( Hermien Roelvink)
4. Financiële verslagen: RvOB ( Jozé Ribbers)
Kulturhus
Presentatie ‘t Naoberfonds ( Thea Nijenhuis)
5. Bestuursverkiezing RvOB (Wilfried Groot- Zevert)
– aftredend en niet herkiesbaar: Lissa Pape
– aftredend en herkiesbaar: Carla klein Breteler, Roel Beunk en Jozé Ribbers
6. Stand van zaken omtrent volgende projecten:
– wonen, zorg & welzijn ( Roel Beunk )
– openbare ruimten, wegen en groen ( Richard Stortelder)
– herinrichting park en speeltuin ( Richard Stortelder)
– Bevrijding 75 jaar/ 4 & 5 mei 2020 ( Carla klein Breteler)
– diverse projecten “Wonen in Beltrum” ( Lissa Pape)
PAUZE
7. Gastspreker: Dhr. Jaap de Boer “Helemaal groen.nl”
Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Zo ook iniatiefnemer Jaap de Boer, gepensioneerd dierenarts, woonachtig in Geesteren in de Achterhoek.
Helemaal groen.nl is een initiatief van Jaap de Boer. Met dit project wil hij samen met andere inwoners van Berkelland zich inzetten voor een schone omgeving. Ieder met zijn of haar inzet, met een mooi gezamenlijk resultaat!
Deze avond zal hij dit project verder presenteren en inwoners proberen te enthousiasmeren voor dit project in Beltrum en omgeving.
8. Rondvraag
9. Afsluiting van de vergadering (Wilfried Groot-Zevert)

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB,
Hermien Roelvink

Bekijk hier de notulen van 13 nov 2019.

Asbesttrein van Start in Beltrum

Op 19 februari jl is in Beltrum de Asbesttrein van start gegaan. Deze avond werd verzorgd door de gemeente Berkelland in nauwe samenwerking met de Raad van Overleg Beltrum en de Belangenvereniging Voor-Beltrum.
De eigenaren met een asbest verdacht dak waren deze informatieavond uitgenodigd en circa 60 belangstellenden waren aanwezig.
Door de Stichting Asbesttrein werd een presentatie verzorgd met alle zaken welke van belang zijn bij het mogelijk saneren van het asbestdak. De Stichting Asbesttrein geeft een gratis en vrijblijvend advies. Zij doen dit door het voeren van keukentafelgesprekken welke op locatie worden uitgevoerd om zodoende ook de bestaande situatie te kunnen beoordelen.
Ook eigenaren van asbestverdachte daken, welke niet bij de presentatie aanwezig waren kunnen zich natuurlijk inschrijven voor een advies middels de keukentafelgesprekken.
De presentatie van deze avond is te vinden op de website van de Raad van Overleg Beltrum, www.beltrum-online.nl/Raad van Overleg Beltrum 

Bekijk hier de presentatie.

Beltrum herdenkt op  4 -5 mei de oorlog en vieren we 75 jaar vrijheid. 

Enquête Wonen Welzijn en Zorg. Vul hem hier in! U mening horen wij graag. Wij hebben jullie hulp nodig!

Als ondersteuning van de enquête zijn een tiental video’s gemaakt bekijk ze hier

We hebben het goed voor elkaar in Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde.
We wonen hier in een mooie en gezellige omgeving waar we trots op mogen zijn. Dat willen we graag zo houden, maar Beltrum gaat veranderen.

We willen graag jouw mening en ideeën horen over wat je belangrijk vindt op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.
In ongeveer tien minuten kun je jouw ideeën en wensen kwijt in deze vragenlijst.

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/beltrum

De vragenlijst gaat om wat jij vindt! Vul de vragenlijst dus niet met iemand anders in, maar laat diegene een eigen vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld: verschillende leden van hetzelfde gezin vullen ieder voor zich de lijst in. Zo krijgen we nog beter zicht op wat er belangrijk is voor iedereen!

Bekijk hier het artikel BerkelBericht over dubbele bewoning en woningsplitsing

Bekijk hier de lijst met karakteristieke gebouwen in het buitengebied van Beltrum

Op 4 mei heeft Beltrum de Nationale Dodenherdenking herdacht.

Bekijk hier : Koersbrief Kleine Kernen t.b.v. coalitiebesprekingen Gemeente Berkelland 2018-2022

Bekijk hier Leefbaarheid Kleine Kernen Berkelland

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid.

Bestuur van De Raad van Overleg Beltrum

Wilfried Groot Zevert Voorzitter06 - 23 78 85 35
Hermien RoelvinkSecretaris06 - 13 80 57 07
Jozé RibbersPenningmeester(0544) - 35 16 37
Carla Klein BretelerAlgemeen lid06 - 15 15 80 16
Richard StortelderAlgemeen lid06 - 53 15 14 10
Roel BeunkAlgemeen lid06 - 51 26 11 47
Carla Baks Algemeen lid06 - 13 30 46 06

Twee keer in het jaar informeert de Raad van Overleg over de actuele thema’s die spelen binnen Beltrum doormiddel van het informatieblad ’t Belletje.

Inloop uur
Elke eerste woensdag van de maand vergadert de Raad van Overleg in Kulturhus de Wanne. Voor iedereen die vragen en/of opmerking heeft over zaken in en rondom Beltrum is er om 20:30 een inloop uur om de Raad van Overleg hier van op de hoogte te stellen.

Heeft u zaken die volgens u anders kunnen of thema’s waar de Raad van Overleg aandacht aan moet schenken? Loop dan gerust binnen tijdens het inloop uur elke eerste woensdag van de maand om 20:30.

Leden
Raad van Overleg Beltrum behartigt de belangen van de leden. Lid van de vereniging kunnen zijn: verenigingen, organisaties of groeperingen gevestigd te Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum op creatief-, maatschappelijk, – levensbeschouwelijk-, cultureel-, recreatief-, of sportgebied.

Contactgegevens
Raad van Overleg Beltrum
p/a Kulturhus De Wanne
Mariaplein 6 B
7156 MG BELTRUM
info@raadvanoverlegbeltrum.nl

De Raad van Overleg voert een actief publiciteitsbeleid om inzicht te geven in de activiteiten van de Raad van Overleg en om haar standpunten uit te dragen. Daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van haar eigen nieuwsbrief ‘t Belletje welke één of meerdere keren per jaar verschijnt en huis aan huis wordt verspreidt in Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum.

nieuw-logo-kop-belletje

Klik hier om een oude uitgave van Het Belletje van: 21 juni 1968 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 44 november 2020  te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 43 oktober 2019 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no, 42 april 2019 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no, 41 november 2018 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje Special Wonen Oktober 2018 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no.40 van april 2018 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no 39 van oktober 2017 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no 38 van maart 2017 te downloaden

Klik hier om het ‘t Belletje no 37 van oktober 2016 te downloaden

Klik hier om het ‘t Belletje no 36 van maart 2016 te downloaden

Klik hier om het ‘t Belletje no 35 van oktober 2015 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no 34 van maart 2015 te downloaden

Klik hier om de uitgave oktober 2014 no. 33 te downloaden.

Klik hier om de uitgave maart 2014 no. 32 te downloaden.

Klik hier om de uitgave oktober 2013 no. 31 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Juli 2012 no. 30 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Oktober 2011 no. 29 te downloaden.

Klik hier om de uitgave mei 2011 no. 28 te downloaden.

Klik hier om de uitgave november 2010 no. 27 te downloaden.

Jaarverslagen

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2015  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2016  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2017  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2018  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2019  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

 


 

 

 

 

AGENDA

okt
31
za
19:30 Toneelgroep DOEK, uitvoering ton...
Toneelgroep DOEK, uitvoering ton...
okt 31 @ 19:30
Toneelgroep DOEK, uitvoering toneelstuk, Zaal Dute
Speeldata in 2020   Hallo toneelvrienden, ook de nieuwe datums gaan helaas weer niet door, vanwege de Corona. Door het besluit van het RIVM gaan onze uitvoeringen van “Hotel Jachtlust” deze maand niet door. Maar[...]
nov
1
zo
19:30 Toneelgroep DOEK, uitvoering ton...
Toneelgroep DOEK, uitvoering ton...
nov 1 @ 19:30
Toneelgroep DOEK, uitvoering toneelstuk, Zaal Dute
Speeldata in 2020   Hallo toneelvrienden, ook de nieuwe datums gaan helaas weer niet door, vanwege de Corona. Door het besluit van het RIVM gaan onze uitvoeringen van “Hotel Jachtlust” deze maand niet door. Maar[...]
nov
4
wo
20:30 Raad van Overleg Beltrum, inloop...
Raad van Overleg Beltrum, inloop...
nov 4 @ 20:30 – 21:00
Raad van Overleg Beltrum, inloop spreekuur, in Kulturhus De Wanne
Raad van Overleg Beltrum, inloop spreekuur. Voor vragen, suggesties, verduidelijking van onderwerpen die in de Beltrumse gemeenschap aan de orde zijn, of kunnen komen. Iedereen van harte welkom. Toon uw betrokkenheid. De Raad van Overleg[...]
nov
5
do
17:52 SamenLeven KBO Cabaret gezelsch...
SamenLeven KBO Cabaret gezelsch...
nov 5 @ 17:52
SamenLeven KBO  Cabaret gezelschap Nocturne
SamenLeven KBO Cabaret gezelschap Nocturne samen met ZijActief en de senioren van Groenlo. Zaal Dute
nov
6
vr
20:00 C.V. de Belhamels Buutavond Aftr...
C.V. de Belhamels Buutavond Aftr...
nov 6 @ 20:00
C.V. de Belhamels Buutavond Aftreden Prinsenpaar
C.V. de Belhamels Buutavond Aftreden Prinsenpaar Belhamelshoes Spilman Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november vinden de jaarlijkse buutavonden plaats in het Belhamelshoes, zaal Spilman te Beltrum. Op vrijdagavond regeren de prinsen voor de laatste[...]