Raad van Overleg Beltrum

Geachte Leden van de Raad van Overleg Beltrum, en betrokkenen/belangstellenden, iedereen welkom.

Bekijk hier de notulen van de ledenvergadering RvOB van 14 november 2018.

Hierbij wil RvOB U uitnodigen voor de jaarvergadering op 17 april 2019.
Deze vergadering zal plaatsvinden in de Kapel van de Hassinkhof, aanvang vergadering zal zijn om 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering:
1. Opening (Jos Baak)
2. Notulen ledenvergadering RvOB 14 november 2018
en jaarverslag 2018 (Hermien Roelvink)
3. Kascontrole en financiële verslagen van het Kulturhus en RvOB
( Jozé Ribbers)
4. Samenstelling bestuur RvOB
– aftredend en niet herkiesbaar: Jos Baak
– aftredend en herkiesbaar: Richard Stortelder
– nieuw bestuurslid: Carla Baks
– kandidaat voorzitter voorstellen/ benoemen: Wilfried Groot Zevert
(tegen kandidaten voorzitter kunnen zich melden bij RvOB tot 14 dagen voor 17 april
2019)
5. Vervolg ontwikkelingen politiek café, met als thema’s wonen, onderwijs, buitengebied en
de voorzieningen in de kleine kernen (Roel Beunk)
Pauze
6. Gastspreker: Dhr. Peter van Heek (DKK)
Peter van Heek zal een presentatie houden voor stichtingen en verenigingen
over de mogelijkheden die er bestaan voor fondsenwerving en aanvragen subsidies.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Hermien Roelvink (secretariaat RvOB)

Woensdag 27 februari 2019 is er een bijeenkomst geweest over toekomst Wonen in Beltrum. Bekijk hier de presentatie

In deze vergadering is ook aangegeven dat Jos Baak zal aftreden als voorzitter RvOB en zich niet herkiesbaar stelt.
Wie meldt zich zelf of ziet mogelijk een ander persoon als nieuwe kandidaat voorzitter RvOB?
Mogelijke potentiële kandidaat voorzitter worden gevraagd zich aan te melden bij info@raadvanoverlegbeltrum.nl

Aanmelding is mogelijk tot eind januari 2019!

Op 4 mei heeft Beltrum de Nationale Dodenherdenking herdacht.

Bekijk hier de fotoalbum van de viering gemaakt door Thea Huinink 

Bekijk hier : Koersbrief Kleine Kernen t.b.v. coalitiebesprekingen Gemeente Berkelland 2018-2022

Bekijk hier Leefbaarheid Kleine Kernen Berkelland

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid.

Bestuur van De Raad van Overleg Beltrum

Jos Baak Voorzitter(0544) - 48 18 44
Hermien RoelvinkSecretaris06 - 13 80 57 07
Jozé RibbersPenningmeester(0544) - 35 16 37
Lissa PapeAlgemeen lid06 - 12 27 99 43
Carla Klein BretelerAlgemeen lid06 - 15 15 80 16
Richard StortelderAlgemeen lid06 - 53 15 14 10
Roel BeunkAlgemeen lid06 - 51 26 11 47

Twee keer in het jaar informeert de Raad van Overleg over de actuele thema’s die spelen binnen Beltrum doormiddel van het informatieblad ’t Belletje.

Inloop uur
Elke eerste woensdag van de maand vergadert de Raad van Overleg in Kulturhus de Wanne. Voor iedereen die vragen en/of opmerking heeft over zaken in en rondom Beltrum is er om 20:30 een inloop uur om de Raad van Overleg hier van op de hoogte te stellen.

Heeft u zaken die volgens u anders kunnen of thema’s waar de Raad van Overleg aandacht aan moet schenken? Loop dan gerust binnen tijdens het inloop uur elke eerste woensdag van de maand om 20:30.

Leden
Raad van Overleg Beltrum behartigt de belangen van de leden. Lid van de vereniging kunnen zijn: verenigingen, organisaties of groeperingen gevestigd te Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum op creatief-, maatschappelijk, – levensbeschouwelijk-, cultureel-, recreatief-, of sportgebied.

Contactgegevens
Raad van Overleg Beltrum
p/a Kulturhus De Wanne
Mariaplein 6 B
7156 MG BELTRUM
info@raadvanoverlegbeltrum.nl

De Raad van Overleg voert een actief publiciteitsbeleid om inzicht te geven in de activiteiten van de Raad van Overleg en om haar standpunten uit te dragen. Daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van haar eigen nieuwsbrief ’t Belletje welke één of meerdere keren per jaar verschijnt en huis aan huis wordt verspreidt in Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum.

nieuw-logo-kop-belletje

Klik hier om een oude uitgave van Het Belletje van: 21 juni 1968 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no, 41 november 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje Special Wonen Oktober 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no.40 van april 2018 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 39 van oktober 2017 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 38 van maart 2017 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 37 van oktober 2016 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 36 van maart 2016 te downloaden

Klik hier om het ’t Belletje no 35 van oktober 2015 te downloaden

Klik hier om ’t Belletje no 34 van maart 2015 te downloaden

Klik hier om de uitgave oktober 2014 no. 33 te downloaden.

Klik hier om de uitgave maart 2014 no. 32 te downloaden.

Klik hier om de uitgave oktober 2013 no. 31 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Juli 2012 no. 30 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Oktober 2011 no. 29 te downloaden.

Klik hier om de uitgave mei 2011 no. 28 te downloaden.

Klik hier om de uitgave november 2010 no. 27 te downloaden.

Jaarverslagen

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2015  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2016  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2017  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM


 

 

AGENDA

mrt
27
wo
14:00 Woe. Inloopmiddag senioren in: ...
Woe. Inloopmiddag senioren in: ...
mrt 27 @ 14:00 – 17:00
Woe.  Inloopmiddag senioren in: Woonzorgcentrum De Hassinkhof
Inloopmiddag senioren in Woonzorgcentrum De Hassinkhof. Iedereen van harte welkom. De Hassinkhof Wonen en zorg gecombineerd, dat is De Hassinkhof. Het gebouw ligt in het kloppend hart van Beltrum, naast de kerk, en is onderdeel[...]
mrt
30
za
hele dag Kleintje klimmen tegen MS. Doet ...
Kleintje klimmen tegen MS. Doet ...
mrt 30 hele dag
Kleintje klimmen tegen MS. Doet u mee??
Klimmen tegen MS. Waarom ligt dit project je nauw aan het hart? Wij, Fedde en Dycke Dibbelink willen graag geld in zamelen voor dit goede doel omdat onze moeder al jaren aan deze slopende ziekte[...]
mrt
31
zo
12:00 Tennisclub Beltrum Open dag
Tennisclub Beltrum Open dag
mrt 31 @ 12:00 – 18:00
Tennisclub Beltrum Open dag
Op zondag 31 maart houdt Tennisclub Beltrum een open dag voor jong en oud. Op deze dag kan men op een leuke manier kennismaken met de sport en de vereniging. Tennisclub Beltrum is sinds jaar en[...]
13:00 Tennis Club Beltrum kom naar de ...
Tennis Club Beltrum kom naar de ...
mrt 31 @ 13:00 – 17:00
Tennis Club Beltrum kom naar de Opendag
Tennis Club Beltrum kom naar de open dag Dit jaar vindt de Open Dag plaatst op zondag 31 maart. Ben jij er bij? Aanmelden kan ook via het contactformulier op de website of klik op[...]
apr
3
wo
14:00 Woe. Inloopmiddag senioren in K...
Woe. Inloopmiddag senioren in K...
apr 3 @ 14:00 – 17:00
Woe.  Inloopmiddag senioren in Kulturhus De Wanne
Inloopmiddag voor alle senioren in het  Kulturhus De Wanne  HET KULTURHUS IS ER OOK VOOR U! Voor de ouderen zijn er verschillende activiteiten in het Kulturhus. Bij elke activiteit is er ook aandacht voor een[...]