Jan Pannenkoek uit Beltrum heeft al 45.000 pannenkoeken opgegeten

Door de redactie van:  https://www.nieuwsuitberkelland.nl/

BELTRUM – Op vrijdag 27 maart werd Jan Ballast, bij sommigen beter bekend als ‘Jan Pannenkoek’ 75 jaar. Zijn bijnaam dankt de Beltrummer aan het feit dat hij al bijna zolang hij leeft, natuurlijk op de eerste paar levensjaren na, ontbijt met pannenkoeken. Zijn zoon heeft uitgerekend dat hij op 27 maart ongeveer 45.020 pannenkoeken op had. 15.148 daarvan zijn door zijn moeder gebakken, 29.872 door zijn vrouw Fien. Het verhaal gaat Jan bij zijn aanzoek zei: “Ik wil best met ow trouwn moar dan mo-j wal elken morgen pannekoke veur mi-j bakkn.” Fien ging lachend akkoord, en zo volgde 49 jaar geleden hun huwelijk.

Fien Ballast bakte sindsdien elke ochtend voor Jan en later ook voor hun drie zoons pannenkoeken, behalve op zondag. Tot ongeveer twee jaar geleden, toen ze, vanwege haar bijna dagelijkse routine, per ongeluk op een zondag ook pannenkoeken bakte. Jan hield, uit liefde voor de pannenkoek, zijn mond, en zij pas achteraf dat het zondag was. “Dat ha-j ok wal kunnn zeggn!”, was toen haar reactie. Waarop Jan reageerde met “Maor dat beveel mi-j good, i’j mögt van mi-j ok op zondag wal pannenkoke bakken.” Sindsdien krijgt ‘Jan Pannenkoek’ ook op zondag zijn pannenkoeken geserveerd.