Beste leden en andere belangstellenden,

Vanwege de corona maatregelen is het nu niet mogelijk om fysiek samen bij een te komen voor de jaarvergadering RvOB.
Daarom zal er op 18 november een digitale jaarvergadering gaan plaatsvinden.
Een vergadering in een andere vorm dan u gewend bent. De opzet van deze vergadering zal dan ook meer informatief zijn met diverse presentaties van verschillende projecten. Hiervoor verwijs ik u naar de bijgevoegde agenda van deze vergadering.

Mochten er toch vragen en/of mededelingen zijn die genoemd moeten worden op deze vergadering, dan kunt u deze per mail (voor 16 november) aangeven via info@raadvanoverlegbeltrum.nl
Tijdens de vergadering worden alleen de vooraf ingediende vragen beantwoord. Het is helaas technisch niet mogelijk om tijdens de vergadering aanvullende vragen te stellen

De livestream van deze vergadering zal starten om 20.00. (Inloggen kan vanaf 19.30 uur)
De link voor het bijwonen van deze vergadering kunt u vinden op:
– www.beltrum-online.nl
– aanklikken: Raad van Overleg
– op deze pagina vindt u 18 november de link

Klik hieronder voor  de link m.b.t. de livestream.

https://youtu.be/Jjr-zMasm1Y

Wij hopen dat u digitaal aansluit bij deze vergadering. Het jaar 2020 zal, door de corona, een bijzonder jaar zijn voor iedereen. Ondanks dit gaat de RvOB verder met allerlei zaken in en rondom Beltrum. Hiervan willen wij u graag op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB,
Hermien Roelvink

Beste Leden en andere belangstellenden,
Wij willen U uitnodigen voor de jaarvergadering van de RvOB op 18 november 2020.
Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur mogelijkheid tot inloggen)
Gezien de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk om deze vergadering fysiek te laten plaatsvinden. Daarom zal er een digitale jaarvergadering plaatsvinden.

Agenda:
1. Opening (Wilfried Groot Zevert)

2. Notulen ledenvergadering 13 november 2019 (Hermien Roelvink)
Jaarverslag 2019

3. Financiële verslagen : deze zullen doorgeschoven worden naar de voorjaarsvergadering in 2021

4. Bestuurssamenstelling RvOB (Wilfried Groot Zevert)
– aftredend en niet herkiesbaar : Lissa Pape
– aftredend en herkiesbaar voorjaar 2020 : Carla klein Breteler, Jozé Ribbers en
Roel Beunk

5. Stand van zaken omtrent volgende projecten:
1. Herinrichting park & speeltuin (Marcel van Veen)

2. Diverse projecten “Wonen in Beltrum” ( Wilfried Groot Zevert)

3. Ontwikkelingen rondom proces Wonen, Zorg & Welzijn
en Dorpscontactpersoon Beltrum ( Roel Beunk)

4. Openbare ruimten, wegen en groen (Richard Stortelder)

5. Bevrijding 75 jaar/ 4&5 mei 2020-2021 (Carla Klein Breteler)

6. Ingekomen vragen (Wilfried Groot Zevert)

7. Sluiting

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB
Hermien Roelvink