Online bijeenkomst wooninitiatief ‘Wonen Als Thuis’

Wanneer: 12 januari 2021 Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Een groep initiatiefnemers, waaronder ouders van kinderen met een beperking heeft de stichting Wonen als Thuis (WAT) opgericht. WAT heeft als doel om huisvesting en zorg in Beltrum te (laten) realiseren voor een gevarieerde doelgroep aan bewoners met diverse ondersteuningsvragen. Gestreefd wordt naar het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening in het hart van Beltrum, zodat de doelgroep zich midden in de gemeenschap kan bewegen en daar ook deel van uitmaakt.

De afgelopen periode hebben de stichting WAT en zorgorganisatie De Lichtenvoorde intensief samengewerkt om te komen tot een woonzorgconcept en verkent hoe dit het beste te vertalen is naar passende huisvesting. In een bijeenkomst praten wij u graag bij over dit traject en vernemen wij graag van u of een dergelijke voorziening aansluit bij de behoefte in Beltrum.

Vanwege de coronamaatregelen is ervoor gekozen om een onlinebij eenkomst te houden via Zoom.

Zoom is een programma om mee te videobellen. Op die manier kunt u de bijeenkomst live volgen.

Programma

20.00 – 20.15: check-in

20.15 – 20.30: aftrap door de werkgroep WAT

20.30 – 21.15: toelichting woonzorgconcept en vertaling naar vastgoed door De Lichtenvoorde

21.15 – 21.45: gelegenheid tot vragen stellen

21.45 – 22.00: afsluiting

Mede op basis van deze bijeenkomst wordt bekeken of WAT en De Lichtenvoorde samen de volgende stap gaan zetten. Bij potentiële interesse roepen wij u dan ook van harte op om deze bijeenkomst bij te wonen!

Wilt u bij de online bijeenkomst aanwezig zijn?

Meld u dan vóór vrijdag 8 januari aan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@delichtenvoorde.nl.

U ontvangt daarna een e-mail met een handleiding en inlogcode om deel te nemen.

Vragen?

Neem contact op met Ivonne Borgijink: ivonne.borgijink@gmail.com