Beste inwoners, stichtingen en verenigingen van Beltrum,

Dorpendeal Beltrum is een feit!
We mogen met enige trots kennisgeven dat de Provincie Gelderland en de gemeente Berkelland akkoord zijn bevonden met het visiedocument Dorpendeal Beltrum.
De Dorpendeal is een prachtige kans voor Beltrum.
Met de Dorpendeal willen we bereiken dat de verenigingen en inwoners meer met elkaar gaan samenwerken en dat de sociale cohesie in het dorp Beltrum verder versterkt wordt.
Dit met de missie: Voor alle inwoners van Beltrum en het buitengebied is het goed samen leven, wonen en werken in Beltrum.

Nu is Beltrum zelf aan zet!
Deze Dorpendeal moet een gezamenlijk gedragen plan en uitwerking worden van de Beltrumse inwoners, stichtingen en verenigingen.
Wij willen de Dorpendeal mondeling verder toelichten op 12 juni 2023 om 20.00 uur in de Kapel van de Hassinkhof.
Wij zouden graag zien dat jullie deze avond in groten getale aanwezig zullen zijn. Deel deze brief/ informatie met jullie leden en achterban om zodoende een breed draagvlak onder de inwoners, stichtingen en verenigingen te creëren. De Dorpendeal is ook een toekomstbestendig plan, dus ook jongeren worden gevraagd om hierin mee te denken.

De doelstelling van deze avond is om 3 werkgroepen te formuleren.
We formeren hier de volgende werkgroepen;
¢ Werkgroep 1 voor de vastgoed analyse,
¢ Werkgroep 2, versterken sociale cohesie in Beltrum
¢ Werkgroep 3, onderzoek binnen verenigingen naar dorpsorganisatie

Dus kom op 12 juni, laat je stem horen, meld je aan voor een werkgroep om er zodoende samen een succes van te maken!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Raad van Overleg Beltrum