Geachte leden Raad van Overleg Beltrum,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum op 13 november 2019.
Aanvang: 20.00 uur in de Parochiekerk te Beltrum.

De agenda:

Geachte Leden Raad van Overleg Beltrum,

De agenda voor de ledenvergadering:
– Opening ( Wilfried Groot-Zevert)
– Notulen jaarvergadering 17 april 2019 ( Hermien Roelvink)
– Financiële verslagen
– Stichting Kerkepaden Beltrum ( Weinand Stapelbroek)
– Begroting RvOB 2020 ( Jozé Ribbers)
– Bestuursamenstelling RvOB
– Hermien Roelvink aftredend en herkiesbaar
– Stand van zaken rondom:
– De diverse projecten “Wonen in Beltrum” ( Lissa Pape)
– Dorpsbos “de Hoornhorst” ( Roel Beunk)
– Wonen, zorg & Welzijn ( Roel Beunk)
– Openbare ruimten & groen ( Richard Stortelder)
– Ontwikkelingen Speeltuin / Park De Stroet ( Richard Stortelder)
– 75 jaar bevrijding / 4 & 5 mei 2020 ( Carla kl.Breteler)

PAUZE
– Gastspreker Mw. Astrid Holl (ambtenaar gemeente Berkelland)
Thema: KIEK UUT! voor ondermijnende criminaliteit
” Georganiseerde criminaliteit soms heel dichtbij”
Steeds meer proberen criminelen naar de bovenwereld te komen en gebruik te maken van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen. Vaak gebeurt dit onbewust. Astrid Holl wil met deze presentatie het ‘onzichtbare zichtbaar’ maken, om zo samen georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

– Rondvraag
We hopen op jullie komst deze avond. Tot 13 november.
Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB
Hermien Roelvink

Met vriendelijke groet,
namens bestuur Raad van Overleg,