Het bestuur van D’n Geetelingshook in Beltrum wil de speeltuinvereniging op laten gaan in stichting Speel- en beweegpark De Stroet. Een voorstel daartoe wordt op woensdag 10 februari in een online vergadering aan de leden voorgelegd. Al enige tijd zijn er plannen om een open speel- en beweegpark met bijpassende activiteiten en inrichting te realiseren in park De Stroet in Beltrum. Na de oprichting van de stichting zijn door een stuurgroep vergunning- en subsidieaanvragen opgestart om de plannen uit te kunnen voeren.

In de afgelopen periode is in goed overleg met het bestuur van D’n Geetelingshook een projectplan ontwikkeld. Daarin worden de activiteiten van de speeltuinvereniging bij de nieuwe stichting ondergebracht. Het voorstel van het bestuur is om de activiteiten te bundelen en een modern fantastisch ingericht park te krijgen waar jong en oud weer jaren van kan genieten. Het bestuur vraagt de leden de huidige vereniging op te heffen en de aanwezige financiële middelen in te zetten voor de realisatie voor het nieuwe park, door ze beschikbaar te stellen aan de Stichting Speel en beweegpark de Stroet. De leden mogen daarover beslissen in de algemene ledenvergadering, die op woensdag 10 februari om 20 uur begint. Omdat er vanwege Covid19 geen fysieke vergadering kan worden belegd, wordt er online vergaderd via Microsoft Teams. Daar worden de plannen toegelicht waarna de opheffingsstemming gehouden zal worden.

Wie wil meebeslissen over de toekomst van de speeltuin moet zich voor vrijdag 5 februari aanmelden via een e-mail aan info@speeltuinbeltrum.nl. Dan wordt een deelnamelink toegestuurd, alsmede de agenda, het voorgenomen besluit ter opheffing en extra info zoals een flyer en een video over de nieuwe plannen. Het bestuur hoopt dat de leden het nieuwe plan met hun donatie blijven ondersteunen. Daarover volgt op korte termijn nadere informatie.