Tonny Hemmink (links) en Bennie te Veluwe (rechts) bij de nieuwe overkapping op het sportpark ‘De Sonders’ in Beltrum

Door Theo Huijskes. Info: Voetbalcourant Oost Gelre seizoen 2021-2022

Tonny Hemmink uit Beltrum: In alle opzichten uit het goede hout gesneden!’

Een geboren en getogen Beltrummenaar. Iemand die, zonder daarbij nadrukkelijk op de voorgrond te treden, de dorpsgemeenschap op alle mogelijke manieren omarmt en bereid is om zich daar te allen tijde voor in te zetten. Kortom een ingetogen gemeenschapsmens van het zuiverste soort en tegelijkertijd een voorbeeld-vrijwilliger. Dit laatste ook van de op het sportpark ‘De Sonders’ gehuisveste voetbalvereniging VIOS. De plek waar wij hem ontmoeten en dat in gezelschap van Bennie (‘de Klunt’) te Veluwe, voormalig voorzitter van de Beltrumsedorpsclub en heden ten dage aanvoerder, tevens spreekbuis van de bij de voetbalvereniging niet meer weg te denken, inmiddels befaamde vrijwilligers- c.q. onderhoudsgroep ‘De Ondergrondse’.

Een nieuwe overkapping op het VIOS-complex

Het gaat in dit geval met name om Tonny Hemmink (67), de man met een rood- -geel-zwart VlOS-hart, die dankzij het hebben van de benodigde inspiratie en met name twee professionele timmer-manshanden een fraaie, nieuwe overkapping heeft laten verrijzen in het verlengde van de sportkantine op het sportpark. Een bijna noodzakelijke voorziening, die zeker van pas komt in de huidige coronatijd. Een periode waarin mogelijk nog steeds rekening moet worden gehouden met de 1, ½ meter-regel, waardoor er naast de beschikbare ruimte binnen ook onder de nieuwe authentieke overkapping de nodige zitplaatsen gecreëerd kunnen worden. Omdat Hemmink zelf het aspect bescheidenheid hoog in het vaandel heeft staan, is het Te Veluwe (72) die de kwaliteiten van de op en top vakman op timmergebied weet te ventileren. “Tonny is een voorbeeld teamwerker. Het is niet voor niets dat” anderen in de rij staan om hem te mogen helpen. Met name omdat hij anderen de ruimte en dientengevolge alle kansen biedt, wil iedereen graag met hem samenwerken. Een te allen tijde rustige, tevens integere man die, om het maar sterk uit te drukken, naast het zijn van vakman voor deze club tevens een belangrijke teambuilder is.”

Als het moet ben ik er voor de gemeenschap Beltrum

Tonny Hemmink werd op 11 augustus 1954 geboren in het St. Gerardus-Majella Gesticht in Beltrum en was thuis de derde op rij in een gezin met zes kinderen. Het vak van timmerman werd door hem reeds op jonge leeftijd en vervolgens gedurende een periode van 36 ½ jaar uitgeoefend bij Bouwbedrijf Klein Gunnewiek (Hoste) in Beltrum. Het bedrijf leverde hem niet alleen een succesvolle periode als timmerman op, ook wist hij een relatie aan te knopen met dochter Agnes Klein Gunnewiek, waarmee hij inmiddels al 45 jaar in de echt is verbonden. “Ondanks dat zij te kampen heeft met langdurige ziekte, heb ik aan haar een fantastische echtgenote, die onder alle omstandigheden positief in het leven staat. Daarenboven is zij een bijzonder zorgzame moeder voor onze beide zonen Normen en Ruben, alsmede een geweldige oma voor onze inmiddels vier kleinkinderen.” Aldus de man, die inmiddels vier jaar deel uitmaakt van het VlOS-paradepaardje ‘De Ondergrondse’, voorheen maar liefst twaalf jaar zitting heeft gehad in het Beltrums Kermis-comité, nog altijd deel uitmaakt van de wagenbouwgroep ‘De Vikings’, ieder jaar van de partij bij het traditionele Bloemencorso in Beltrum, en als het moet voor iedereen klaar staat.

In de voetballer ij is het allemaal afstandelijker geworden

Terug naar Bennie te Veluwe als voorman van ‘De Ondergrondse’ leert ons dat de op 29 november 2010 opgerichte vrijwilligersgroep uit een zeventiental leden bestaat. “Naast dat er door de groep allerhande werk wordt verzet op ‘De Sonders1, en dat van timmeren tot schilderen, van tuinieren tot schoonmaken en ga zo nog maar even door, staat ook de samenkomst, noem het maar het aspect sociale contacten of het elkaar ontmoeten voor iedereen hoog in het vaandel. Iedereen wil er graag lid van zijn, beter gezegd bij horen. Een en ander gaat zover dat wij inmiddels kunnen spreken van een hechte vriendengroep. Dit met het gevolg dat er nu zelfs belangstellenden zijn, die nog gewoon in dienstverband werken, maar zich met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd nu al aanmelden voor onze club. Zij komen vooralsnog terecht in de wachtkamer van de ballotagecommissie”, aldus Te Veluwe, die nog wel kwijt wil dat het functioneren van voetbalbesturen en commissies heden ten dage veel afstandelijker is dan vroeger. “Het aantal in het leven geroepen commissies reist langzamerhand de pan uit. Bovendien zorgt de vergaande digitalisering, denk aan computers, tablets, mobiele telefoons en dergelijke, ervoor dat alles een veel onpersoonlijker karakter krijgt. Een ontwikkeling die naar ik hoop zich niet te explosief ontwikkelt, waardoor het ten koste gaat van aspecten als clubliefde en gezelligheid!”