Klik hier  om de Nieuwsbrief Het Belletje Special Wonen oktober 2018  te downloaden

Seniorenwoningen de Tweespan in Beltrum

Woonwens voor Beltrumse ouderen en jongeren stap dichterbij

Door Henri Walterbos Bron  Achterhoeknieuws

BELTRUM- Een mooie en bijzondere volgende stap in het pilotproject ‘Wonen in Beltrum’ waarin ouderen en jongeren hun krachten bundelen om samen prettig en lang in Beltrum te wonen, en te kunnen blijven wonen. Hiervan sprak Wethouder Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Berkelland afgelopen dinsdag, toen betrokkenen bijeen kwamen bij ‘De Tweespan’, de leegstaande basisschool aan de Haarstraat, voor de presentatie van het vervolg op het pilotproject, op de plek waar het allemaal gestalte moet krijgen.

Goed nieuws voor Beltrum, voor jong en oud. Vergezeld door Bas Hommelink en Leo te Woerd was wethouder Patricia Hoytink-Roubos met goed nieuws naar de basisschool gekomen. “Deze leegstaande school kan namelijk in de toekomst mogelijk plaats maken voor woningen voor ouderen,” begon de wethouder. “Het idee is om de komende periode, samen met geïnteresseerde Beltrumse ouderen die nu in een koopwoning wonen, te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn om met elkaar woningen te bouwen in en/of op de Tweespan. Hangt er van af of het gebouw in zijn geheel gesloopt wordt of een deel blijft staan. Op die manier kunnen ouderen in Beltrum langer, passend en in de dorpskern een nieuw thuis creëren. Uit het woononderzoek dat wij vorig jaar in Beltrum hebben gehouden blijkt namelijk dat daar een grote behoefte ligt.”

Tijdens het onderzoek zijn ideeën en wensen voor wonen, die inwoners van Beltrum hebben, opgehaald. Eén van de conclusies die uit de pilot naar voren kwam, was dat jongeren graag in Beltrum willen blijven wonen, maar dat er te weinig ‘beweging’ is, waardoor er maar weinig (betaalbare) woningen voor starters zijn. Tegelijkertijd bleek er bij ouderen de behoefte om in Beltrum gelijkvloers te kunnen blijven wonen, maar dat hiervoor in de kern te weinig aanbod is.

Doorstroming
Met de ideeën voor de Tweespan denken initiatiefnemers Bas Hommelink en Leo ter Woerd zowel tegemoet te kunnen komen aan de woonwensen van zowel jongeren als voor ouderen. Hommelink hierover: “Met de plannen voor de Tweespan ontstaat er namelijk een doorstroming op de Beltrumse woningmarkt. Beltrumse ouderen verhuizen naar de Tweespan en daardoor krijgen Beltrumse jongeren de ruimte om ook in het mooie Beltrum te wonen.” De initiatiefnemers vonden gehoor bij de gemeente Berkelland. Zo bevestigt ook een blije wethouder. “We hebben als gemeente aangegeven dat we positief tegenover de ideeën voor de Tweespan staan om daar tijdelijke of permanente woningen voor senioren te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben we met de initiatiefnemers afgesproken dat dit binnen het ontwikkelkader van Beltrum moet passen. Dat betekent dat als het permanente woningen worden er ergens anders in Beltrum nu, of over een aantal jaren, evenveel woningen gesloopt moeten worden om geen overschot aan leegstaande woningen te krijgen.”

Vervolg
Op dit moment hebben 23 ouderen aangegeven dat zij serieus geïnteresseerd zijn in de plannen voor de Tweespan. De komende tijd worden de ideeën door de initiatiefgroep op papier gezet, om zo uiteindelijk tot een concreet plan te komen. Geïnteresseerde senioren uit Beltrum kunnen voor meer informatie contact opnemen met:

Leo ter Woerd: 06-519 415 62.

BELTRUM – Circa honderd bewoners van Beltrum waren aanwezig bij de presentatie van vijf concrete projecten ten behoeve van de woonbehoefte voor jong en oud in het dorp, nu en in de toekomst. Deze vijf projecten zijn bedacht door de bewoners zelf.

Een groep jongeren denkt na over het project Tijdelijke woningbouw voor jongeren. Met de uitkomst van zo’n project kan de vraag naar woningen worden opgevangen in de huidige periode, totdat er meer aanbod komt. Uit onderzoek blijkt dat er de komende tien tot vijftien jaar in Beltrum en het buitengebied circa 225 woningen vrij zullen komen. Tijdelijke woningbouw kan op dit moment in een grote behoefte voorzien.
Een andere project dat bewoners van Beltrum hebben bedacht, gaat over Goed wonen voor ouderen. Hierin wordt vooral nagedacht over de bestaande woningvoorraad. Maar er zijn ook projecten over Wonen en zorg, Doorstroming op de woningmarkt en Financiering van dubbele bewoning in het buitengebied.

Wethouder Wonen van Berkelland, Patricia Hoytink-Roubos, is zeer te spreken over de kwaliteit van de projecten én de rol van de Beltrumse bewoners bij het maken ervan. “De vijf projecten zijn tijdens een drukbezochte bewonersavond op 5 juli in Beltrum met elkaar en met mij gedeeld. In de afgelopen zeven maanden is door veel bewoners hard gewerkt aan de Pilot Beltrum. Deze vijf projecten zijn hiervan het resultaat en daar ben ik heel blij mee. Daarnaast vind ik het van grote meerwaarde om op deze vernieuwende manier, rechtstreeks en samen met inwoners, met grote kwaliteit invulling te kunnen geven aan het woonbeleid.”

In november 2016 startte de Pilot Beltrum met een gezamenlijke startbijeenkomst. Doel van deze pilot was om in het dorp een grote groep mensen te betrekken bij de huidige en toekomstige woonbehoefte. Dat is gelukt. Tijdens de pilot is veel werk verzet door inwoners, met ondersteuning van een adviesbureau, Prowonen, Regio Achterhoek en de gemeente. Zo is er onder alle Beltrumse inwoners van 18 jaar en ouder een enquête over de woonwensen gehouden. Ook zijn er veel gesprekken geweest met inwoners die een woonwens hebben. Waarin kunnen ze (beter) worden geholpen? Onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningmarkt van Beltrum heeft eveneens plaatsgevonden.
Tijdens de bewonersavond hebben de bedenkers presentaties gegeven aan de aanwezigen en hen opgeroepen om mee te denken over de verdere uitvoering. De inwoners van Beltrum gaan er in de komende maanden actief mee aan de slag. Ook zijn de andere kleine kernen uitgenodigd om net als Beltrum samen aan het werk te gaan om de woonbehoefte te onderzoeken en projecten voor te stellen.

Bron:  Achterhoeknieuws

Bekijk hier: wat is er aan de hand met het woningaanbod in Beltrum

Bekijk hier de uitslag van de enquête gepresenteerd op de bewoners avond op 7 maart in de R.K.Kerk in Beltrum.

Gepresenteerde cijfers en persoonlijke verhalen samen op één avond!
“Wat is nu eigenlijk het probleem?” De titel was groot te zien op het scherm in de volle kerk. Maar liefst 225 mensen waren aanwezig voor de uitkomsten van de enquête. De bewonersavond werd geopend door de wethouder Patricia Hoytink-Roubos. Vervolgens nam Bas Hommelink het (krachtige) woord: “Het is 5 voor twaalf. We moeten er ons samen bewust van zijn en samen actie ondernemen!”

Theo Adema laat aan de hand van de data-analyse, de uitkomsten van de enquête en de gesprekken zien wat nu eigenlijk het probleem is. Er is een mismatch tussen wat er kwalitatief en kwantitatief aan woonaanbod is in Beltrum en wat er aan (kritische) woonwensen zijn.

En hoe nu verder? De mismatch leidt tot verschillende effecten en daarmee uitdagingen voor het dorp. In de kerk stonden verschillende mensen op om hun uitdaging persoonlijk toe te lichten. De verhalen achter de cijfers maken vooral duidelijk: We moeten het samen doen!

En daarmee liggen er vijf uitdagingen voor het dorp Beltrum:
Te weinig passende koopwoningen beschikbaar voor de huidige vraag en doorstroming naar huurwoningen lastig.

Frank Orriens effect: Beltrumse woningvoorraad niet concurrerend.

Kritische babyboomeffect: geen urgentie = geen verhuizing.

Financiering inwoning in het buitengebied.

Investeren in de bestaande woningvoorraad.

Herkent u zich in een uitdaging? Of wilt u er graag meer over weten? Graag zien we u dan op zaterdag 1 april op de woonmarkt toekomst wonen in Beltrum! U kunt dan onder andere verschillend woningaanbod bekijken, advies inwinnen over het levensloopgeschikt maken van uw woning en nog veel meer!
Mocht u echter nu al vragen/opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op!
Theo Adema                                 Marissa Dik
Projectleider en adviseur           KAW Adviseur KAW
06 54 66 14 13                               06 15 61 03 33

t.adema@kaw.nl                           m.dik@kaw.nl

Toekomst wonen in Beltrum heeft een speciale uitgave van ‘t Belletje Special Wonen uitgegeven.

Klik hier om ’t Belletje Speciaal Wonen februari 2017 te downloaden

Oproep: vul deze enquête voor 13 februari in!

Voor de enquête klik hier

Mensen wonen in Beltrum gelukkig en over het algemeen heel lang. Mensen worden oud in Beltrum. Deze week krijgen alle bewoners van Beltrum een enquête in de brievenbus. De Pilot ‘Toekomst wonen in Beltrum’ die dit jaar loopt is bedoeld om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst iedereen in Beltrum kan blijven wonen in een woning die bij hen past. Hiervoor hebben we informatie nodig over uw huidige woonsituatie en uw wensen. De enquête helpt om dit voor elkaar te krijgen!

Met de uitkomsten van de enquête willen we projecten gaan opzetten, samen met u en/of anderen uit het dorp, met als doel een passende woningmarkt nu en in de toekomst.

We willen u daarom van harte uitnodigen mee te werken aan deze enquête! Voor de enquête klik hier!

Meer informatie over de enquête kunt u vinden in de begeleidende brief die verstuurd is naar alle inwoners van Beltrum. De belangrijkste uitkomsten worden tijdens de bewonersavond Toekomst wonen in Beltrum op dinsdag 7 maart om 19.30 uur gepresenteerd in de kerk. We zien u graag dan!

Bas Hommelink Pilot Wonen

Bekijk hier de opnames van Omroep Gelderland

BELTRUM – Het is nu nog een modderbad. Maar over een jaar staan er tien woningen op het voormalig ABTCA-terrein in Beltrum. Er komen starterswoningen. De Beltrumse jeugd wil namelijk graag in het Achterhoekse kerkdorp blijven. ‘Ik ben hier geboren, heb hier mijn vrienden, sport alles’, zegt Roos Leemreize.

Bekijk hier het verslag Bewonersavond Beltrum 28 november.pdf

Bekijk hier de presentatie Startbijeenkomst toekomst wonen Beltrum 

Bekijk hier nog een presentatie van de startbijeenkomst Pilot-Toekomst-Wonen Beltrum 28 nov 2016

Beltrum toekomstbestendig 6 december 2016

Proefproject van start. Inwoners Beltrum willen hun dorp toekomstbestendig maken voor wonen.

De eerste stap is gezet. De inwoners van Beltrum willen samen met de gemeente Berkelland – hun dorp en buitengebied – op het gebied van wonen toekomstbestendig maken.

Wethouder Patricia Hoytink, verantwoordelijk voor onder andere wonen en demografie, is zeer te spreken over het initiatief vanuit Beltrum. “Deze pilot is een unieke kans voor Beltrum om gezamenlijk keuzes te maken over de toekomst van het wonen in Beltrum. Wij zien deze pilot ook als voorbeeldproject voor Berkelland en de Achterhoek. Ik heb er alle vertrouwen in dat de inwoners zelf tot mooie projecten voor hun kern komen.”

Avond vol energie!

De startbijeenkomst afgelopen maandag was een groot succes. Meer dan 60 mensen, jong en oud, kwamen praten over de toekomst van het wonen in Beltrum. De bijeenkomst is de aftrap van een jaar lang samen kijken naar de concrete woonbehoefte voor jong en oud in het dorp.

Bas Hommelink gaf onder meer een presentatie waarin de belangrijkste boodschap was vooral kwalitatief en toekomstgericht te kijken naar het wonen in Beltrum. Hij was één van de inwoners uit Beltrum die een tijdje geleden het initiatief heeft genomen. Ze klopten bij de gemeente aan, omdat ze naar mogelijkheden zochten zodat jongeren in Beltrum kunnen blijven wonen. De Raad van overleg had dezelfde vraag voor ouderen. De gemeente heeft de vragen gecombineerd met als resultaat deze pilot.

Doorstroming op de woningmarkt

Tijdens de startbijeenkomst was er ook ruimte om gezamenlijk na te denken over de kansen en problemen van wonen in Beltrum. Belangrijke uitkomst was vooral een doorstroming op de woningmarkt te creëren in Beltrum, bijvoorbeeld door tijdelijke woonbestemmingen of seniorenwoningen, zodat elke doelgroep een plek kan vinden zowel in de kern als het buitengebied van Beltrum.

 

Volgende stap: Enquête in Beltrum

De aanwezigen hebben ook meegedacht over mogelijke enquête vragen over de toekomst van wonen in Beltrum. Deze enquête zal in januari 2017 onder de inwoners van de kern en buitengebied van Beltrum verspreid worden om te kijken wat de wensen en behoeften zijn. Tegelijkertijd wordt alle informatie over wonen in Beltrum in kaarten verwerkt. In februari zullen de resultaten van de enquête en informatieverzameling op een bewonersavond worden gedeeld.

Samenwerkingsverband

Om aan de vraag van Beltrum gehoor te geven, is er een samenwerkingsverband opgezet. Daarin zitten: Raad van Overleg, Prowonen, Bouwend Nederland en de gemeente Berkelland. Dit traject wordt begeleid door KAW architecten en adviseurs uit Groningen. De bedoeling is dat de Beltrummers het komende jaar actief aan de slag gaan met een visie op het wonen en concrete projecten gaan opzetten.

Mooie kans voor Beltrum

 6 december 2016

Jongeren en ouderen de mogelijkheid bieden om in de toekomst in het dorp of buitengebied van Beltrum te blijven wonen. En alle voorzieningen die er nu zijn behouden. Niet door een bureau of de gemeente bedacht, maar door de Beltrumers zelf. Dat is kort gezegd het streven van Bas Hommelink, voorzitter van het Kulturhus en initiatiefnemer van pilot Beltrum.

Voorzitter Bas Hommelink van het Kulturhus over de pilot Beltrum:
“Dit is een mooie kans voor Beltrum!”
Met de aftrap vorige week van de pilot in de kapel van de Hassinkhof in Beltrum is een langgekoesterde wens van hem in vervulling gegaan. “Ik vind het leuk en Beltrum verdient het”, zegt de 36 jarige voorzitter.

Brengen en halen

Hommelinks enthousiasme en gedrevenheid werkt aanstekelijk. Samen met Lissa Pape van Raad van Overleg (voor de jongeren) en Leo te Woerd (voor de ouderen) hebben ze eerst een enquête gehouden en het voor elkaar gekregen dat dit initiatief nu wordt opgepakt in vorm van een proefproject. In samenwerking met de gemeente Berkelland, de Wooncorporatie ProWonen, Bouwend Nederland en onder begeleiding van Koöperatieve Architecten Werkplaats (KAW) zijn de eerste stappen gezet.

“Ik geloof heilig in het principe van brengen en halen”, merkt hij later op. “Als je altijd maar zit te zeuren, dan krijg je niets gedaan. We hebben eerst zelf een enquête onder de jongeren gehouden. 65 jongeren hebben aangegeven dat ze in Beltrum willen blijven wonen. Dit geldt ook voor de ouderen. En daarmee zijn we naar de gemeente gegaan en hebben we het met wethouder Patricia Hoytink bespreekbaar gemaakt”.

Bas Hommelink:
“Stap voor stap willen we komen tot mogelijke oplossingen voor de toekomst”

Huizen slopen of omvormen

Uit de enquête onder 65 jongeren werd duidelijk dat de jeugd heel graag in Beltrum wil blijven wonen. “En de eerste bijvangst hebben we nu al”, legt Hommelink uit, ”een groep van 10 jongeren heeft zich verenigd in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en gaat samen op het ABTCA-terrein woningen bouwen. Dit was binnen de toegestane woningaantallen van de overheid nog mogelijk. Voor de overige starters die ook een huis willen, gaan we samen uitzoeken of we de bestaande woningen bijvoorbeeld kunnen slopen, renoveren of verduurzamen. Een vorm van doorstroming tussen jong en oud, waardoor iedereen kan blijven wonen in Beltrum. En dan ontstaat er een project binnen een wijk. Het komende jaar gaan we het binnen de pilot over dat soort initiatieven hebben.”

Ouderen naar kern

Uit de enquête blijkt ook dat meer dan de helft van de 30 jongeren in het buitengebied willen wonen. Hommelink: “Dit moeten we gaan faciliteren. In het Beltrums buitengebied wonen circa 1600 mensen en door de vergrijzing komt daar op termijn een hele groep ouderen  die wellicht willen terugkeren naar de kern Beltrum. Dichtbij de supermarkt, dichtbij de zorg. Voor de ouderen die nog te goed zijn voor een verzorgingshuis en waarvan hun huis te groot is, kunnen we een overgangsfase creëren zodat ze straks niet elders buiten Beltrum hoeven te wonen. We hebben er ook voor gezorgd dat we het verzorgingshuis/verpleeghuis de Hassinkhof in de kern konden behouden, met de zorg van Marga Klompé”.

Blauwdruk voor initiatieven

Dit zijn de eerste stappen voor Beltrum en het komend jaar komt er steeds meer duidelijkheid. Hommelink gelooft dat er mooie initiatieven gaan ontstaan als mensen maar aangeven wat hun behoefte is en samen eraan willen werken.  “Er is geen blauwdruk voor dit soort zaken aan te geven. In een dorp moeten er vanzelf natuurlijke leiders opstaan die vanuit hun hart, passie en gedrevenheid iets oppakken. Dit is een mooie kans voor Beltrum. Samenwerken brengt ons verder en geeft nieuwe energie!”

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Bas Hommelink, tel 06-28 84 55 61.

30 november 2016

Meer dan zeventig mensen waren gisteravond aanwezig bij de aftrap van de pilot woningbehoefte in Beltrum. In deze één jaar durende pilot wordt er samengewerkt door de gemeente en haar burgers in combinatie met het architectenbureau KAW op het gebied van wonen in Beltrum. De bestaande woningvoorraad staat hierbij centraal: Hoe maken we de bestaande woningvoorraad passend zodat iedereen goed woont in Beltrum?

Patricia Hoytink, wethouder demografische ontwikkelingen en woningbouw van de gemeente Berkelland, schetst de totstandkoming van deze pilot: ,,Een jaar geleden kreeg ik bezoek van de Raad van Overleg van Beltrum. Zij wezen mij erop dat er volgens hen behoefte is aan ouderenwoningen in Beltrum. Een half jaar later kwam Bas Hommelink bij mij met resultaten van een enquête die gehouden was onder de jongeren van Beltrum. 65 jongeren reageerden op deze enquête en zij stellen dat zij behoefte hebben aan starterswoningen in Beltrum.”

Patricia Hoytink heeft in overleg met de gemeente Berkelland, de andere gemeentes in de Achterhoek en de provincie deze pilot binnengesleept voor Berkelland. ,,Wij draaien deze pilot, evalueren het met elkaar en ik bespreek de resultaten met de gemeentes in de Achterhoek, zodat zij deze aanpak over zouden kunnen nemen voor de kernen in hun gemeente,” aldus Hoytink.

In Beltrum wonen drieduizend mensen, waarvan er 1400 in de kern wonen en de overige 1600 in het buitengebied van het plattelandsdorp in de Achterhoek. De bewoners moeten het met elkaar eens worden over de woningbehoefte in het dorp. De enige voorwaarde die de gemeente stelt, is het behouden van het zorgcentrum de Hassinkhof. Er zal gekeken worden naar een mogelijk nieuwe plek om een wijk te bouwen. De naam van het voormalige bedrijventerrein, ABCTA, wordt daarin genoemd.

In januari hoopt Theo Adema, adviseur van KAW, een enquête te houden onder de bewoners van Beltrum. ,,Een opkomst van meer dan zeventig procent is hierbij het minimum. Maar natuurlijk hoop ik op een opkomst van honderd procent. Want, dit gaat heel Beltrum aan.”

Adema stelt dat het nog niet zo slecht is gesteld met Beltrum en de rest van de Achterhoek. ,,Ik kom uit Groningen. In Oost-Groningen zie je pas echte krimp. Je ziet echt verpaupering van de gebouwen in het hoge noorden. Toen ik voor het eerst in Beltrum kwam dacht ik: Wat is hier het probleem? Wat is hier aan de hand? Het is een prachtig dorpje.” Hij stelt dat Beltrum nu nog een huishoudensgroei doormaakt. ,,Nu zijn er in Beltrum nog woningen nodig. Maar over tien tot vijftien jaar zijn er hier minder huizen nodig. We moeten met elkaar kijken naar de bestaande woningvoorraad en we moeten de ons afvragen hoe we deze woningvoorraad passend maken, zodat iedereen goed woont in dit mooie dorpje.”

Judith Makkink

Beltrum neemt het heft in eigen handen

wo 30 nov 2016, in de Groenlose Gids
Pilot Wonen Beltrum
 
 BELTRUM – De Hassinkhof in Beltrum is als onderdeel van het Kulturhus maandagavond het kloppend hart van Beltrum. Precies dat wat het wil zijn. Hoe ziet de toekomt er voor Beltrum uit? En hoe gaan we dat zelf bepalen? Daarover had oud en jong het deze maandag op de starters bijeenkomst over de toekomst van wonen in Beltrum. Om negatieve effecten van demografische veranderingen in de nabije toekomst voor te zijn en een positieve lading te geven. Ouderen worden steeds ouder, jong én oud hebben tegenwoordig de toekomst. Maar elke groep heeft wel eigen wensen als het om wonen gaat. Ontwikkelingen die vragen om een antwoord op wat dat betekent voor de woning voorraad. Qua aantallen en kwalitatief, welke aanpassingen zijn nodig? Dat is de problematiek die Beltrum de komende tijd zelf als gemeenschap gaat oppakken.

Beltrum heeft onder de woningeigenaren in Beltrum en het buitengebied relatief veel 70-plussers. Dat was in de opkomst deze avond niet te merken. Er waren veel jongeren die schijnbaar hun toekomst wel in Beltrum zien. De komende tijd worden ideeën en wensen geïnventariseerd die als leidraad dienen voor aanpassingen in de woningvoorraad. Dat proces wordt aangestuurd door een project- en stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de Raad van Overleg Beltrum, de gemeente en woningbouwcoöperatie ProWonen. Zij allen waren erbij deze avond. Deze aanpak ‘van onderaf’ trekt de aandacht. Hans Suurmond is bijvoorbeeld kennismakelaar Wonen bij Achterhoek2020. Dat is een samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Hun inzet is een (economisch) sterke Achterhoek met een aantrekkelijke woonomgeving en goede verbindingen, zowel fysiek als digitaal. Suurmond: “Beltrum is een uniek project. Vooral omdat de inwoners van Beltrum hier samen de regie hebben over de noodzakelijke veranderingen in hun dorp om de gevolgen van de krimp op te pakken. Het is een goed teken dat er zoveel jongeren op deze avond af komen. We volgen dit traject nauwlettend, ook als voorbeeld voor de vele plaatsen waar zich dezelfde ontwikkelingen voordoen.”

KAW Coöperatieve Architecten Werkplaats) is de organisatie voor stadvernieuwing die het project aanstuurt in Beltrum. Het bedrijf zit onder meer in Groningen waar zich in de provincie een vergelijkbare woonproblematiek afspeelt. Maar Theo Adema van KAW zag dat niet toen hij voor het eerst in Beltrum kwam. Zijn eerste indruk was die van: “Een mooi gezellig dorp, keurige tuinen, een rijk verenigingsleven en geen leegstand. In Oost-Groningen is juist al sprake van veel leegstand en verval.” De uitdaging voor Beltrum om dat proces van verval voor te zijn, door tijdig actie te ondernemen. En dat gebeurt nu. Na 2020 zal de krimp namelijk pas echt inzetten. Op den duur komen er ruim 200 woningen vrij waar wat mee moet gebeuren. Sloop, aanpassing, herbestemming, het zijn allemaal mogelijkheden.

Na de pauze ging Beltrum met elkaar in gesprek. Over de kansen die men ziet. Wat heeft Beltrum nodig aan woningen geschikt voor de verschillende bewonersgroepen? Wat is er aan informatie nodig om een urgentiekaart voor Beltrum op te stellen met concreet op te pakken projecten. Er volgt nu eerst een enquête om die informatie onder Beltrummers op te halen en vervolgens om te zetten in concrete projecten. Beltrum zelf heeft de regie in handen.

 

AGENDA

apr
1
za
09:00 Landgoed Wandeltocht bij Het Noa...
Landgoed Wandeltocht bij Het Noa...
apr 1 @ 09:00
Landgoed Wandeltocht bij Het Noasman
Landgoed Wandeltocht in Beltrum De stichting vrienden van “Het Noasman” organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 april een wandeltocht door het veelzijdige boerenland van Beltrum. Afstanden: 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. Start-,[...]
10:00 Repaircafé Beltrum in het Kultur...
Repaircafé Beltrum in het Kultur...
apr 1 @ 10:00 – 12:00
Repaircafé Beltrum in het Kulturhus De Wanne.
Nieuw Repaircafé Beltrum: voor het stoppen van sokken tot het repareren van stofzuigers BELTRUM – Een stofzuiger kapot? Gaten in je sokken? In het nieuwe repaircafé in Beltrum weten ze van wanten en repareren ze[...]
apr
2
zo
09:00 Landgoed Wandeltocht bij Het Noa...
Landgoed Wandeltocht bij Het Noa...
apr 2 @ 09:00
Landgoed Wandeltocht bij Het Noasman
Landgoed Wandeltocht in Beltrum De stichting vrienden van “Het Noasman” organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 april een wandeltocht door het veelzijdige boerenland van Beltrum. Afstanden: 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. Start-,[...]
apr
5
wo
20:30 Raad van Overleg Beltrum, inloop...
Raad van Overleg Beltrum, inloop...
apr 5 @ 20:30 – 21:00
Raad van Overleg Beltrum, inloop spreekuur, in Kulturhus De Wanne
Raad van Overleg Beltrum, inloop spreekuur. Voor vragen, suggesties, verduidelijking van onderwerpen die in de Beltrumse gemeenschap aan de orde zijn, of kunnen komen. Iedereen van harte welkom. Toon uw betrokkenheid. De Raad van Overleg[...]
apr
12
wo
20:00 Jaarvergadering RVOB Raad v over...
Jaarvergadering RVOB Raad v over...
apr 12 @ 20:00
Jaarvergadering RVOB Raad v overleg Beltrum
  Beste Leden en andere belangstellenden, JAARVERGADERING RAAD VAN OVERLEG BELTRUM 12 april 2023 20.00 uur Locatie: Parochiekerk Beltrum Agenda: ” Opening ” Notulen ledenvergadering 16 nov 2022 + jaarverslag 2022 ” Financiële presentaties –[...]