Emeritus-pastoor Scholten: ‘We hebben een boompje opgezet’

Beltrum heeft een nieuwe rode beuk in de pastorietuin. Foto: Theo Huijskes

Door Theo Huijskes info: Achterhoek Nieuws Berkelland

Sedert afgelopen zaterdag heeft de gemeenschap Beltrum en in het bijzonder de r.-k. kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming weer de beschikking over een nieuwe rode beukenboom in de pastorietuin naast de kerk.

Zoals eerder bericht werd er op 20 oktober 2018 met voor talrijke Beltrummenaren de nodige pijn in het hart afscheid genomen van een oude, maar desalniettemin nog prachtige beuk, die volgens schatting van aanwezige boomdeskundigen de leeftijd had bereikt van 150 jaar. De boom met een omtrek van ruim vier meter, moest destijds worden gerooid omdat deze in hevige mate was aangetast door de reuzezwam. Een schimmel, die als een houtparasiet een niet te stoppen rottingsproces in het wortelstelsel veroorzaakt. Er restte dientengevolge maar één besluit en dat was het kappen van de beuk.

Voor het planten van de nieuwe boom, beter gezegd voor het verrichten van de laatste, in dit geval officiële handelingen, waren deze keer emeritus-pastoor Hendrik Scholten en de bekende Beltrummer Jan Hoffman uitgenodigd. De nieuwe rode beuk, voor de kenners Fagus sylvatica atropunicea, moet derhalve de voormalige, circa 150-jarige rode beuk vervangen.
De nu gepote rode beuk heeft een omtrek van 45 centimeter en is 25 jaar oud. Om deze ‘oudere’ boom te kunnen poten, moest deze in het totale productieproces zes keer verpoot worden. Dit werd uitgevoerd door boomkwekerij Klanderman uit Halle.

Oud-Beltrummer Raymond Krabbenborg – thans woonachtig in Vragender -, die als boomspecialist nauw betrokken is bij de Beltrumse parochie, heeft deze boom ‘opgespoord’ en zich daarnaast ook beziggehouden met alle plantactiviteiten. Ook zal hij de benodigde nazorg, een en ander in ieder geval de komende drie jaar, verrichten. Krabbenborg verzorgt alle bomen die rond de Beltrumse kerk te vinden zijn. Hij was het ook die in oktober 2018 het noodzakelijke rooien voor zijn rekening nam. Bovendien is hij nauw betrokken bij het onderhoud van de imposante tamme kastanje, die in de nabijheid van de rode beuk te vinden is.