Jaarvergadering/ Ledendag bij de Radstake in Heelweg/Varsseveld.

Zaterdag 14 maart 2020

Op zaterdag 14 maart 2020 nodigt het provinciaal bestuur ZijActief Gelderland u uit voor de jaarvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in: Zalencentrum “Radstake” Twente Route 8, 7055 BE Heelweg.
Onkosten: Alleen vóór de middag € 5,00 p.p. Hele dag inclusief lunch € 20,00 p.p.
Thema van de dag: Een bloemrijk leven.
Programma:
09.30 uur Ontvangst met koffie
10.00 uur Opening door vicevoorzitter,
Meditatief moment door regio de Liemers,
Notulen jaarvergadering 2019 en jaarverslag, financieel verslag, verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar (voor één jaar) Marietje Stegers.
Rondvraag, gedicht, ZijActief lied.

10.45 uur Pauze en om 11.00 uur
Gastspreker: Commissaris van de Koning van Gelderland J.C.C.G.M. Berends
12.30 uur Lunch 13.30 uur Middagprogramma “De vliegende nonnenshow.
15.45 uur Afsluiting
Opgave mogelijk tot en met 8 maart 2020 bij Marietje Huinink tel: 0544-481 160.

Het Bestuur ZijActief afd. Beltrum.