CV De Belhamels Bonte Buutmiddag,  ZijActief+KBO Carnaval 2020

Zaterdag 22 februari.
Aanvang/plaats: 14.00 uur in het “Belhamelshoes”. Spilman
Hierbij nodigen we jullie allemaal uit. Iedereen is welkom.