Tulpenactie De sterrenboog

Zoals jullie allemaal weten zal er eind maart begonnen worden met de verbouwing van ons schoolgebouw. Het gaat fantastisch worden, maar om alles te realiseren hebben we extra geld nodig!

In ons schoolgebouw zouden wij graag deze mooie boomhut willen plaatsen. Ook willen wij graag een netjes afgewerkt afvalsysteem plaatsen, zodat we bewuster afval kunnen gaan scheiden én we geen losse prullenbakken meer nodig hebben.

Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Om dit te bereiken hebben we als werkgroep een aantal acties opgezet en de eerste daarvan is de tulpenactie van “Bloemen uit Corle”.

Opzet van de actie

Alle leerlingen van BS De Sterrenboog verkopen zoveel mogelijk bossen tulpen aan familie, buren, bekenden, enz.
De kinderen krijgen donderdag 14 maart een lijst mee naar huis waarop de bestellingen geplaatst kunnen worden. Deze lijsten en het geld zijn uiterlijk vrijdag 22 maart weer ingeleverd op school. Er wordt dus meteen contant afgerekend. De bossen tulpen kosten € 3,50 per stuk.

Afhalen bossen tulpen:

Op woensdagmiddag 3 april van 14.00 – 17.00 uur kunnen de kinderen (evt. met behulp van de ouders) de bestelde bossen op komen halen op het schoolplein bij het Kulturhuus. Deze bossen kunnen dan daarna door de kinderen afgeleverd worden bij de bestellers.
Wij hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke deelname!
Werkgroep ‘Sponsoring verbouwing Sterrenboog’