De Sterrenboog      Open dag

Op woensdag 20 februari houden wij onze jaarlijkse open dag. Deze dag staat onze school open voor ouders waarvan hun zoon of dochter in de periode tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 vier jaar wordt.

In de brief die ouders van de gemeente hebben gekregen is een foutje geslopen, er staat maandag 20 februari. Dit moet zijn woensdag 20 februari.

Mocht u ouders kennen die kinderen in deze leeftijd hebben wilt u hen er op attenderen? Bij voorbaat onze hartelijke dank.