Gemeente Berkelland ondersteunt restauratie unieke muurschilderingen R.K. Kerk Beltrum

Bron: Achterkoeknieuws Berkelland

De gemeente Berkelland wil de Beltrumse parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming helpen met een eenmalige bijdrage van 20.000 euro om de restauratie van de waardevolle en unieke muurschilderingen van kunstschilder Bach uit 1929-1931 in de kerk mede mogelijk te maken. De kerk rondt daarmee een periode van restaureren, multifunctioneel inrichten en toekomstbestendig maken van dit rijksmonument af.

De kerk is letterlijk en figuurlijk nog steeds het middelpunt van de hechte en actieve Beltrumse dorps- en geloofsgemeenschap. De kerk is van onschatbaar belang voor de identiteit en de uitstraling van Beltrum. Dat is af te lezen aan de afgelopen periode waar men voor een groot deel zelf heeft gezorgd voor het toekomstbestendig maken van de kerk en een breder gebruik dan alleen voor de eredienst. Het gebouw is tevens een integraal onderdeel van het tegenover gelegen kulturhus De Wanne.

Waardering
Tegelijkertijd is er ook een toenemende waardering voor het gebouw als kerkelijk monument te merken. Bijzonder is de aandacht voor de interieurschilderingen uit 1929-1931 die hebben geleid tot een uitgebreid onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het blijkt dat ‘Beltrum’ een van de weinige werken van kunstschilder F.H. Bach is, dat nog vrijwel geheel in tact is. Onder andere de voorstelling van Jezus op de Calvarieberg omgeven door een rijk beschilderde triomfboog en de Jozef- en Maria altaren zijn van hoge kwaliteit en landelijk van grote kunsthistorische waarde.

Veranderende liturgische inzichten zorgden er echter voor dat een deel van de afbeeldingen in de jaren zestig van de 20ste eeuw weggeschilderd werden. Gelukkig blijkt na een proefonderzoek dat deze overschilderingen zonder blijvende schade te herstellen zijn. Ook de bouwkundige problemen die schade aan het kunstwerk veroorzaken blijken oplosbaar.

Bekroning
De kerk wil met deze restauratie een kroon zetten op een lange restauratieperiode die ervoor heeft gezorgd dat de kerk van waarde blijft voor het dorp. Door middel van een projectplan probeert men de dorpsgemeenschap, overheden en fondsen bereid te vinden te helpen met de bekostiging van deze finale restauratie. In totaal kost deze specialistische operatie meer dan 160.000 euro.

De gemeente onderkent de kunsthistorische waarde van het werk en begrijpt dat dit een uniek en zeldzaam voorbeeld is van een historisch interieurensemble in onze gemeente.
We beschouwen de bijdrage dus ook als een eenmalige bijdrage in de restauratie- en reconstructiekosten van dit onderdeel van het rijksmonument.

De bijdrage sluit aan op eventuele bijdragen van de provincie en andere ‘sponsoren’.