Samenleven\KBO Beltrum, 19.00  uur; bijeenkomst met m.w.v. Buurtpreventie/wijkagent, mobieltjes etc. Informatie van Fix it, zaal Dute.