Wij willen U uitnodigen voor de jaarvergadering Raad van Overleg Beltrum.
De vergadering is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in de Parochiekerk te Beltrum.
Naast de vaste agendapunten op de vergadering,wordt er aandacht geschonken aan actuele thema’s.
Zo is Mw. Anja van Maren,woonregisseur gemeente Berkelland (dus ook voor Beltrum) uitgenodigd. Zij zal haar functie nader toelichten en aangeven wat haar mogelijkheden zijn voor het wonen in Beltrum voor jongeren en senioren.
Verder hopen we deze avond Beltrumse gemeenteraadsleden te verwelkomen die zich verkiesbaar hebben gesteld in de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

We hopen op U komst op 18 april 2018!

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB,
Hermien Roelvink,secretaris
info@raadvanoverlegbeltrum.nl

Agenda jaarvergadering Raad van Overleg Beltrum op 18 april 2018
Aanvang : 20.00 uur in Parochiekerk te Beltrum

1. Opening (Jos Baak )

2. Notulen vorige ledenvergadering 8 november 2017 (Hermien Roelvink)

3. Jaarverslag 2017 ( Hermien Roelvink)

4. Kascontrole en Financiële verslagen van : Raad van Overleg Beltrum (Jozé Ribbers)
’t Kulturhus

5. Voorstellen en kennismaking Inge Waarlo (contactpersoon gemeente Berkelland)

6. De Beltrumse krant ( Richard Stortelder/Jozé Ribbers)

PAUZE

7. Gastspreker : Mw. Anja van Maren , woonregisseur gemeente Berkelland

8. Wonen in Beltrum (Lissa Pape/ Bas Hommelink)

9. Voorstellen Beltrumse Raadsleden ( Roel Beunk)

10. Rondvraag

11. Sluiting

 Bekijk hier de Notulen ledenvergadering RvOB 8 november 2017