Geachte leden Raad van Overleg Beltrum,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum op 14 november 2018.
Aanvang: 20.00 uur in de Parochiekerk te Beltrum.

De agenda voor deze avond:
– Opening (Jos Baak)
– Notulen jaarvergadering 18 april 2018 (Hermien Roelvink)
– Financiële verslagen
Stichting Kerkepaden Beltrum e.o
Begroting RvOB 2019 ( Jozé Ribbers)
– Samenstelling bestuur RvOB ( Jos Baak)
– Het Dorpsbos Beltrum ( Roel Beunk)

PAUZE

– Gastspreker: BOA (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar)
Mw. Loreen Hendriksen
Zij zal een presentatie houden over haar functie als BOA in kader van orde en veiligheid. Actuele thema’s zoals hondenuitlaatbeleid en parkeerbeleid komen aan de orde. Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over deze thema’s en om andere onderwerpen te bespreken die aan de orde gebracht zullen worden door aanwezigen. Dus inbreng onderwerpen is welkom!
– Rondvraag ( Jos Baak)
– Sluiting
Tot 14 november.
Met vriendelijke groet,
namens bestuur Raad van Overleg,

 

Bekijk hier de Notulen ledenvergadering RvOB 18 april 2018