JAARVERGADERING FESTUNIQUE EN BELTRUMS VOLKSFEEST 2019

De jaarvergadering van Festunique en het Beltrums Volksfeest wordt dit jaar gehouden op dinsdag 16 april aanstaande in  Kulturhus de Wanne,  aanvang 20.30 uur. Het is bij uitstek dé gelegenheid om jouw gemotiveerde mening, vindingrijke ideeën en opbouwende suggesties met betrekking tot het Beltrums Volksfeest en Festunique te geven. We horen graag van jou. Ook kun je eventuele op- of aanmerkingen óók schriftelijk indienen bij één van de bestuursleden. De notulen en het jaarverslag zullen vanaf 20.00 uur ter inzage liggen. Ook zullen deze online te lezen zijn op www.festunique.nl.