DE PASSIE 2018

‘Het Kruis helpen dragen’
RK kerk in Beltrum
Op 3 locaties in de Achterhoek

De Passie is voor het eerst in Beltrum. Wat in 2014 in Vorden op Goede Vrijdag begon met een stille Tocht en aansluitend een eigentijdse viering van De Passie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. De Passie beleeft dit jaar haar eerste lustrum. Naast Beltrum zijn er twee vieringen in Vorden en ook één in Rietmolen.

Het Passieteam heeft opnieuw een viering over de laatste dagen van Jezus van Nazareth gemaakt. Dit jaar gaan we in de schoenen staan van een getuige uit het volk, Simon van Cyrene. Hij werd gevraagd het Kruis van Jezus mee te helpen dragen. Zijn verhaal en dat van anderen die langs de weg staan zijn het uitgangspunt voor deze vijfde Passie.

Jouw kruis dragen én anderen helpen hun kruis, hun lijden, te dragen is een thema waar iedereen mee te maken krijgt in het leven. Soms worden wij, net als Simon van Cyrene, gevraagd om te helpen bij het lijden van de ander, dichtbij en ver weg, of het ons uit komt of niet. In de wereld worden nog steeds miljoenen mensen getroffen door oorlog, terreur, misbruik, geweld, honger, uitbuiting en sterven van een mensonwaardige dood. Dichtbij, in onze eigen omgeving hebben we soms ook te maken met eenzaamheid, onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en dood. Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth geeft ons daarin hoop en troost en misschien ook richtingwijzers voor het helpen van anderen in hun nood.

Met verhalen, liederen en beelden geven we ook dit jaar weer vorm aan het lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld door de voorgangers, wordt afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele teksten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door projectkoren uit de Parochie, solisten en een combo. Zo hopen wij opnieuw het Passieverhaal tot een onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken.

De Passie is het beroemde lijdensverhaal van Jezus van Nazareth en kent al sinds de Middeleeuwen een grote variëteit aan uitvoeringen. Veel componisten, waaronder Bach, hebben de Passieverhalen op muziek gezet. De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor, zowel voor de klassieke muzikale Passies als voor eigentijdse vormen, zoals The Passion. De projectgroep De Passie geeft elk jaar nieuwe inhoud aan het oude verhaal. Hierbij worden teksten uit het Evangelie afgewisseld met moderne liederen, poëzie, krantenartikelen en vaak confronterende beelden.

Het Passieverhaal én de Zeven Kruiswoorden

Dit jaar hebben we gekozen voor een gewijzigde opzet. Naast een sterk ingekorte versie van het Passieverhaal wordt er in de viering veel aandacht geschonken aan de Kruiswoorden. Elk Evangelie kent weer andere uitspraken van de gekruisigde Jezus en in totaal zijn het zeven aangrijpende, geladen uitroepen. Ze werden en worden wel gezien als de meest heilige woorden van Jezus omdat Hij ze sprak op het kruis, in het zicht van de dood. In deze uitroepen spreekt en bidt Jezus tot zijn Vader en Hij roept zijn grote verlatenheid uit zo dicht bij de dood. Maar ook horen we Jezus de mensen in zijn omgeving troosten en hen moed inspreken. Tot slot zijn we in de laatste woorden getuige van de totale overgave aan de dood en aan zijn Vader, God.

Ze hebben zoveel zeggingskracht – ook en misschien juist wel voor deze tijd – dat wij dit jaar hebben gekozen om de Kruiswoorden het hart te laten vormen in deze viering.

De muziek

Voor het gezongen deel zijn projectkoren samengesteld. Naast de koren zijn er solisten en een combo ondersteunt het geheel muzikaal.

De Passie in de Achterhoek – data en tijden:
” Maandag 26 maart om 20.00 uur, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Beltrum.
” Witte Donderdag 29 maart om 20.00 uur, Sint Caecilia kerk in Rietmolen
” Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 uur, Christus Koning Kerk in Vorden
” Goede Vrijdag 30 maart om 19.30 uur, Christus Koning Kerk in Vorden

Het Passie team van de HH 12 Apostelen, is verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van deze Passie, bestaat uit Jan te Plate,
Frank Sterenborg, Jaap van Kranenburg, Wil Matti en
Margriet te Morsche.

MEEDOEN MET DE PASSIE ?

 Zoals u in de informatie over De Passie hebt kunnen lezen is het centrale thema dit jaar: ‘Het kruis helpen dragen’.

Er wordt wel eens gezegd: ‘Ieder huis heeft zijn kruis’. Iedereen heeft wel eens moeilijke periodes in zijn of haar leven. Dan voelt het alsof je een last mee moet torsen. Je kruis dragen én anderen helpen hun kruis, hun lijden, te dragen is iets waar iedereen mee te maken krijgt in het leven. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Of je oud of jong bent. Iedereen heeft dichtbij, in zijn of haar eigen naaste omgeving ook wel eens te maken met eenzaamheid, onbegrip, ziekte en dood.

Als organisatie van De Passie in Beltrum willen wij u graag de gelegenheid geven om mee te werken aan De Passie. Wij zoeken mensen die het houten kruis tijdens de Passie de kerk willen indragen en de kerk willen uitdragen na afloop van de Passie.

Jonge mensen, oudere mensen. Hebt u uw eigen kruis te dragen?

Helpt u bij het dragen van het kruis van uw naaste?

Dan kunt u symbolisch deze last dragen, tot uitdrukking brengen door het houten kruis van De Passie te dragen, tijdens het begin en het einde van De Passie. Misschien dat het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth u hoop en troost kan bieden.

Zou u hiervoor in aanmerking willen komen neem dan voor verdere informatie contact op met:

Organisatie De Passie Beltrum,

Sylvia Tackenkamp

Mailadres: sylvia_tackenkamp@hotmail.com